2.5.3 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Skupina diagnóz MKN-10 Počet případů Počet případů na 100 000 pojištěnců Průmerné trvání jednoho případu ve dnech
muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem
A00-B99 Některé infekční a parazitární nemoci 1 495 1 306 2 801 1 576 1 561 1 569 18,6 19,8 19,2
A00-A08 jiné střevní infekční nemoci 276 229 505 291 274 283 10,2 14,8 12,3
A09 Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu 670 548 1 218 706 655 682 10,3 12,3 11,2
A15-A16 Tuberkulóza dýchacího ústrojí 2 x 2 2 x 1 269,5 x 269,5
A17-A19 Jiná tuberkulóza x x x x x x x x x
B15-B19 Virová hepatitida 4 3 7 4 4 4 53,3 95,7 71,4
C00-D48 Novotvary 513 693 1 206 541 828 676 133,8 129,1 131,1
C00-C97 Zhoubné novotvary 339 297 636 357 355 356 174,8 208,1 190,3
D00-D09 Novotvary in situ 6 4 10 6 5 6 82,3 12,8 54,5
D10-D36 Nezhoubné novotvary 139 373 512 147 446 287 37,9 67,9 59,8
D37-D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování 29 19 48 31 23 27 124,9 118,8 122,5
D50-D89 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25 63 88 26 75 49 122,3 77,7 90,4
E00-E90 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 158 230 388 167 275 217 84,8 78,6 81,1
E10 Diabetes mellitus 1. typu 33 16 49 35 19 27 89,1 97,3 91,8
E11-E14 Ostatní diabetes mellitus 68 31 99 72 37 55 97,6 109,4 101,3
F00-F99 Poruchy duševní a poruchy chování 792 1 185 1 977 835 1 416 1 108 85 91,8 89,1
F10 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu 157 57 214 166 68 120 72,6 75,4 73,3
F11-F19 Ostatní poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných psychoaktivních látek 46 17 63 49 20 35 68,3 58,4 65,6
F30-F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady) 164 379 543 173 453 304 111,3 120,5 117,7
F40-F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy 313 652 965 330 779 541 68,5 78,1 75
G00-G99 Nemoci nervové soustavy 576 790 1 366 607 944 765 87,6 89,5 88,7
G00-G09 Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy 10 6 16 11 7 9 98,6 57,5 83,2
G35-G37 Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy 29 76 105 31 91 59 82,4 121,4 110,7
G40-G41 Epilepsie a status epilepticus 71 34 105 75 41 59 61,3 40,1 54,4
G43-G44 Migréna a jiné syndromy bolesti hlavy 34 89 123 36 106 69 29,7 33,7 32,6
H00-H59 Nemoci oka a očních adnex 300 249 549 316 298 308 39,5 33,7 36,9
H00-H01,H10-H11 Záněty očních víček a onemocnění spojivky 99 99 198 104 118 111 16,6 12,5 14,5
H60-H95 Nemoci ucha a bradavkového výběžku 186 184 370 196 220 207 33,2 32,8 33
H65-H70 Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku 62 55 117 65 66 66 24,6 40,8 32,2
I00-I99 Nemoci oběhové soustavy 1 387 1 146 2 533 1 463 1 370 1 419 91,2 68 80,7
I00-I02 Akutní revmatická horečka x 1 1 x 1 1 x 12 12
I05-I09 Chronické revmatické choroby srdeční 1 x 1 1 x 1 40 x 40
I10 Esenciální (primární) hypertenze 287 234 521 303 280 292 54,1 52,3 53,3
I11-I15 Ostatní hypertenzní nemoci 40 22 62 42 26 35 58,8 53,2 56,8
I20 Angina pectoris 35 15 50 37 18 28 87,2 81,1 85,4
I21-I22 Akutní a pokračující infarkt myokardu 62 12 74 65 14 41 139,8 150,4 141,5
I23-I25 Ostatní ischemické nemoci srdeční 162 37 199 171 44 111 145,8 102,1 137,7
I26 Plicní embolie 35 12 47 37 14 26 105 98 103,2
I60-I69 Cévní nemoci mozku 71 55 126 75 66 71 191,7 171,4 182,8
I70 Ateroskleróza 40 8 48 42 10 27 107,1 204 123,2
I71-I78 Jiné nemoci tepen, tepének a vlásečnic 29 8 37 31 10 21 138,8 116,8 134
J00-J99 Nemoci dýchací soustavy 14 952 16 241 31 193 15 766 19 413 17 475 16,4 17,4 16,9
J03 Akutní zánět mandlí – akutní tonzilitida (tonsillitis acuta) 2 005 2 146 4 151 2 114 2 565 2 326 14,5 14,6 14,5
J00-J02,J04-J06 Jiné akutní infekce horních dýchacích cest 8 057 9 301 17 358 8 496 11 117 9 725 14,1 16,3 15,3
J10-J11 Chřipka 2 141 2 046 4 187 2 258 2 446 2 346 14,5 15,6 15
J12-J18 Zánět plic 163 126 289 172 151 162 41,5 39,6 40,7
J40-J44 Chronická bronchitida, rozedma plic a jiné chronické obstruktivní plicní nemoci 185 118 303 195 141 170 50,3 42,7 47,4
J45-J46 Astma a astmatický stav 128 156 284 135 186 159 55,7 52 53,6
K00-K93 Nemoci trávicí soustavy 2 724 2 245 4 969 2 872 2 683 2 784 33,9 31,7 32,9
K25-K27 Žaludeční, dvanáctníkový a peptitický NS vřed 37 14 51 39 17 29 50,6 55,8 52
K29 Zánět žaludku a dvanáctníku – gastritis et duodenitis 197 136 333 208 163 187 23 19,2 21,5
K20-K22,K28,K30-K31 Jiné nemoci jícnu, žaludku a dvanáctníku 791 762 1 553 834 911 870 20,3 27,2 23,6
K35-K38 Nemoci apendixu – červovitého přívěsku 75 51 126 79 61 71 37 38,3 37,5
K40-K46 Kýly 462 109 571 487 130 320 61,6 62,2 61,7
K50-K52 Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva – enteritida a kolitida 403 356 759 425 426 425 24,3 20 22,3
K80 Žlučové kameny – cholelithiasis 159 271 430 168 324 241 47,5 49,5 48,8
K81-K83 Jiné nemoci žlučníku a žlučových cest 22 28 50 23 33 28 78 71 74,1
L00-L99 Nemoci kůže a podkožního vaziva 862 624 1 486 909 746 833 32,1 35,2 33,4
L00-L08 Infekce kůže a podkožního vaziva 476 248 724 502 296 406 26,5 29,3 27,4
L20-L30 Dermatitida a ekzém 182 216 398 192 258 223 34,1 41,2 37,9
M00-M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 333 8 133 16 466 8 787 9 721 9 225 64,6 76,1 70,3
M05-M13 Zánětlivé polyartropatie 232 171 403 245 204 226 50,3 113,2 77
M30-M35 Systémová onemocnění pojivové tkáně 11 15 26 12 18 15 94 88,6 90,9
M40-M48,M53-M54 Deformující a jiné dorzopatie vyjma onemocnění meziobratlových plotének, spondylopatie 5 034 4 895 9 929 5 308 5 851 5 563 57,9 70,1 63,9
M50-M51 Onemocnění krčních a jiných meziobratlových plotének 345 372 717 364 445 402 91 86,1 88,5
M60-M79 Onemocnění měkké tkáně 1 096 1 221 2 317 1 156 1 459 1 298 56,5 68,7 62,9
N00-N99 Nemoci močové a pohlavní soustavy 783 2 584 3 367 826 3 089 1 886 39,2 35,1 36,1
N00-N01 Akutní a rychle postupující nefritický syndrom 2 2 4 2 2 2 199,5 81 140,3
N02-N08 Jiné nemoci glomerulů 9 11 20 9 13 11 80,4 17,5 45,9
N20-N23 Urolitiáza 139 90 229 147 108 128 42,6 48 44,7
N40 Zbytnění prostaty – hyperplasia prostatae 72 x 72 76 x 40 57,3 x 57,3
N41-N50 Jiné nemoci mužských pohlavních orgánů 198 x 198 209 x 111 37,2 x 37,2
N60-N64 Nemoci prsu 4 42 46 4 50 26 194,3 46,8 59,6
N70 Zánět vejcovodů a vaječníků – salpingitis a oophoritis x 69 69 x 82 39 x 61,4 61,4
N71-N76 Jiná zánětlivá onemocnění ženských pohlavních orgánů x 135 135 x 161 76 x 26,6 26,6
N80-N98 Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí x 991 991 x 1 185 555 x 47,9 47,9
O00-O99 Těhotenství, porod a šestinedělí x 1 717 1 717 x 2 052 962 x 107,1 107,1
O00 Ektopické těhotenství x 29 29 x 35 16 x 42,8 42,8
O03 Samovolný potrat – abortus spontaneus x 37 37 x 44 21 x 45 45
O04 Lékařský potrat x 24 24 x 29 13 x 26,2 26,2
O20-O29 Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím x 1 192 1 192 x 1 425 668 x 118,7 118,7
Q00-Q99 Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 9 16 25 9 19 14 52,8 123,1 97,8
R00-R99 Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 496 622 1 118 523 743 626 35,5 33,8 34,5
S00-T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 468 3 674 11 142 7 875 4 391 6 242 48,7 54,9 50,8
S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje 59 18 77 62 22 43 46,3 45,8 46,2
S03,S13,S23,S33,S43,S53,S63,S73,S83,S93,T03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů 1 990 1 099 3 089 2 098 1 314 1 731 47,7 50,7 48,8
S06 Nitrolební poranění 120 79 199 127 94 111 48,5 65,2 55,1
S12,S22,S32,T08 Zlomenina krku, žebra hrudní kosti a páteře, bederní páteře a pánve a páteře neurčené úrovně 180 67 247 190 80 138 76,2 132,7 91,5
S72 Zlomenina kosti stehenní 22 10 32 23 12 18 176,6 213,8 188,2
S42,S52,S62,S82,S92,T10,T12 Zlomenina jiné části končetiny 1 149 632 1 781 1 212 755 998 76,2 86 79,7
T20-T32 Popáleniny a poleptání 174 76 250 183 91 140 36,3 23,4 32,4
T36-T50 Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 1 4 5 1 5 3 45 65 61
T51-T65 Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství 5 3 8 5 4 4 30,2 22 27,1
Z00-Z99 Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 226 1 108 1 334 238 1 324 747 44,2 73,8 68,8
Celkem 41 285 42 810 84 095 43 534 51 170 47 113 41,2 46,4 43,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)