2.5.3 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Skupina diagnóz MKN-10 Počet případů Počet případů na 100 000 pojištěnců Průmerné trvání jednoho případu ve dnech
muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem
A00-B99 Některé infekční a parazitární nemoci 1 462 1 293 2 755 1 557 1 582 1 569 17,6 20,6 19
A00-A08 jiné střevní infekční nemoci 299 252 551 318 308 314 9,5 13,5 11,3
A09 Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu 635 488 1 123 676 597 639 9,5 13,3 11,1
A15-A16 Tuberkulóza dýchacího ústrojí 3 1 4 3 1 2 144,3 380 203,3
A17-A19 Jiná tuberkulóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B15-B19 Virová hepatitida 4 5 9 4 6 5 139,8 74,6 103,6
C00-D48 Novotvary 477 698 1 175 508 854 669 153,5 134,9 142,5
C00-C97 Zhoubné novotvary 330 278 608 351 340 346 193 222,8 206,6
D00-D09 Novotvary in situ 5 16 21 5 20 12 87 178,9 157
D10-D36 Nezhoubné novotvary 118 391 509 126 478 290 49,7 72,7 67,4
D37-D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování 24 13 37 26 16 21 134,2 73,2 112,8
D50-D89 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 17 51 68 18 62 39 46,7 93,5 81,8
E00-E90 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 149 207 356 159 253 203 75,4 81 78,6
E10 Diabetes mellitus 1. typu 33 13 46 35 16 26 66,8 63,8 66
E11-E14 Ostatní diabetes mellitus 62 23 85 66 28 48 75 84,4 77,5
F00-F99 Poruchy duševní a poruchy chování 770 1 211 1 981 820 1 482 1 128 88,1 96,5 93,2
F10 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu 154 50 204 164 61 116 74,4 74,7 74,5
F11-F19 Ostatní poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných psychoaktivních látek 44 22 66 47 27 38 80,5 58 73
F30-F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady) 151 364 515 161 445 293 117,9 136,2 130,8
F40-F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy 288 679 967 307 831 551 69,8 74 72,7
G00-G99 Nemoci nervové soustavy 545 803 1 348 580 983 768 91,4 87,4 89
G00-G09 Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy 9 3 12 10 4 7 105,3 61 94,3
G35-G37 Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy 35 59 94 37 72 54 92 101,7 98,1
G40-G41 Epilepsie a status epilepticus 61 32 93 65 39 53 64 70,5 66,2
G43-G44 Migréna a jiné syndromy bolesti hlavy 42 113 155 45 138 88 43,1 37,6 39,1
H00-H59 Nemoci oka a očních adnex 277 237 514 295 290 293 34,1 41,6 37,6
H00-H01,H10-H11 Záněty očních víček a onemocnění spojivky 83 82 165 88 100 94 14,2 18,2 16,2
H60-H95 Nemoci ucha a bradavkového výběžku 191 173 364 203 212 207 27,3 27,9 27,6
H65-H70 Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku 62 49 111 66 60 63 25,2 21,8 23,7
I00-I99 Nemoci oběhové soustavy 1 406 1 059 2 465 1 497 1 296 1 404 100,9 68,7 87,1
I00-I02 Akutní revmatická horečka 2 0 2 2 0 1 11,5 0 11,5
I05-I09 Chronické revmatické choroby srdeční 4 1 5 4 1 3 87,5 174 104,8
I10 Esenciální (primární) hypertenze 316 208 524 337 254 298 58,7 59,6 59,1
I11-I15 Ostatní hypertenzní nemoci 26 26 52 28 32 30 80,1 54,7 67,4
I20 Angina pectoris 25 10 35 27 12 20 126,2 109,5 121,4
I21-I22 Akutní a pokračující infarkt myokardu 75 13 88 80 16 50 169,9 134,5 164,7
I23-I25 Ostatní ischemické nemoci srdeční 185 37 222 197 45 126 147,2 96,3 138,7
I26 Plicní embolie 30 32 62 32 39 35 78,8 99,8 89,6
I60-I69 Cévní nemoci mozku 86 40 126 92 49 72 203,1 154,5 187,7
I70 Ateroskleróza 33 2 35 35 2 20 145,2 302,5 154,2
I71-I78 Jiné nemoci tepen, tepének a vlásečnic 32 18 50 34 22 28 129,4 43,9 98,6
J00-J99 Nemoci dýchací soustavy 13 240 14 217 27 457 14 101 17 395 15 634 16,4 18,1 17,2
J03 Akutní zánět mandlí – akutní tonzilitida (tonsillitis acuta) 1 973 2 151 4 124 2 101 2 632 2 348 13,9 14,9 14,4
J00-J02,J04-J06 Jiné akutní infekce horních dýchacích cest 7 179 8 111 15 290 7 646 9 924 8 706 13,9 16,2 15,1
J10-J11 Chřipka 1 498 1 337 2 835 1 595 1 636 1 614 13,7 16 14,8
J12-J18 Zánět plic 197 157 354 210 192 202 53,9 40,1 47,8
J40-J44 Chronická bronchitida, rozedma plic a jiné chronické obstruktivní plicní nemoci 165 126 291 176 154 166 56,9 39,8 49,5
J45-J46 Astma a astmatický stav 110 156 266 117 191 151 47,7 67,3 59,2
K00-K93 Nemoci trávicí soustavy 2 760 2 222 4 982 2 939 2 719 2 837 35,2 32,4 33,9
K25-K27 Žaludeční, dvanáctníkový a peptitický NS vřed 40 31 71 43 38 40 58,1 56,3 57,3
K29 Zánět žaludku a dvanáctníku – gastritis et duodenitis 183 140 323 195 171 184 22,4 18,1 20,5
K20-K22,K28,K30-K31 Jiné nemoci jícnu, žaludku a dvanáctníku 800 804 1 604 852 984 913 21,9 24,9 23,4
K35-K38 Nemoci apendixu – červovitého přívěsku 63 64 127 67 78 72 42,5 52,9 47,8
K40-K46 Kýly 473 120 593 504 147 338 59 63,6 59,9
K50-K52 Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva – enteritida a kolitida 388 330 718 413 404 409 26,8 28,6 27,6
K80 Žlučové kameny – cholelithiasis 167 252 419 178 308 239 56,2 53,1 54,4
K81-K83 Jiné nemoci žlučníku a žlučových cest 19 19 38 20 23 22 84 41,1 62,5
L00-L99 Nemoci kůže a podkožního vaziva 854 646 1 500 910 790 854 32,1 36,9 34,1
L00-L08 Infekce kůže a podkožního vaziva 456 267 723 486 327 412 30,1 30 30,1
L20-L30 Dermatitida a ekzém 186 215 401 198 263 228 33,4 38,5 36,2
M00-M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 025 7 751 15 776 8 547 9 484 8 983 64,7 74 69,3
M05-M13 Zánětlivé polyartropatie 229 160 389 244 196 221 57,4 94,5 72,6
M30-M35 Systémová onemocnění pojivové tkáně 4 20 24 4 24 14 100,8 107,5 106,3
M40-M48,M53-M54 Deformující a jiné dorzopatie vyjma onemocnění meziobratlových plotének, spondylopatie 4 909 4 710 9 619 5 228 5 763 5 477 59,5 70,1 64,7
M50-M51 Onemocnění krčních a jiných meziobratlových plotének 308 372 680 328 455 387 86,7 79,5 82,7
M60-M79 Onemocnění měkké tkáně 1 082 1 137 2 219 1 152 1 391 1 263 53,3 64,1 58,8
N00-N99 Nemoci močové a pohlavní soustavy 715 2 526 3 241 761 3 091 1 845 43,3 35,3 37,1
N00-N01 Akutní a rychle postupující nefritický syndrom 1 5 6 1 6 3 202 24 53,7
N02-N08 Jiné nemoci glomerulů 4 7 11 4 9 6 60 99,7 85,3
N20-N23 Urolitiáza 143 87 230 152 106 131 44,9 46,1 45,4
N40 Zbytnění prostaty – hyperplasia prostatae 37 x 37 39 x 21 51,7 x 51,7
N41-N50 Jiné nemoci mužských pohlavních orgánů 163 x 163 174 x 93 33,8 x 33,8
N60-N64 Nemoci prsu 5 43 48 5 53 27 33,6 33,6 33,6
N70 Zánět vejcovodů a vaječníků – salpingitis a oophoritis x 84 84 x 103 48 x 39,5 39,5
N71-N76 Jiná zánětlivá onemocnění ženských pohlavních orgánů x 128 128 x 157 73 x 29,6 29,6
N80-N98 Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí x 966 966 x 1 182 550 x 46 46
O00-O99 Těhotenství, porod a šestinedělí x 1 723 1 723 x 2 108 981 x 107,3 107,3
O00 Ektopické těhotenství x 27 27 x 33 15 x 37,6 37,6
O03 Samovolný potrat – abortus spontaneus x 58 58 x 71 33 x 33,9 33,9
O04 Lékařský potrat x 45 45 x 55 26 x 21,8 21,8
O20-O29 Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím x 1 177 1 177 x 1 440 670 x 117,8 117,8
Q00-Q99 Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 9 16 25 10 20 14 26,8 41,6 36,3
R00-R99 Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 428 562 990 456 688 564 39,5 33,6 36,2
S00-T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 360 3 561 10 921 7 839 4 357 6 218 48,6 52,5 49,9
S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje 62 18 80 66 22 46 60,2 38,6 55,3
S03,S13,S23,S33,S43,S53,S63,S73,S83,S93,T03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů 1 953 1 087 3 040 2 080 1 330 1 731 48,2 50,4 49
S06 Nitrolební poranění 124 68 192 132 83 109 63,1 52,5 59,3
S12,S22,S32,T08 Zlomenina krku, žebra hrudní kosti a páteře, bederní páteře a pánve a páteře neurčené úrovně 195 75 270 208 92 154 84 102,7 89,2
S72 Zlomenina kosti stehenní 29 8 37 31 10 21 168,2 245,1 184,8
S42,S52,S62,S82,S92,T10,T12 Zlomenina jiné části končetiny 1 156 630 1 786 1 231 771 1 017 74,9 85,2 78,5
T20-T32 Popáleniny a poleptání 145 84 229 154 103 130 29,7 25,2 28
T36-T50 Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T51-T65 Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství 3 4 7 3 5 4 29 18,5 23
Z00-Z99 Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 222 1 100 1 322 236 1 346 753 51,1 73 69,3
Celkem 38 907 40 056 78 963 41 437 49 010 44 961 42,7 47,5 45,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)