2.5.3 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Skupina diagnóz MKN-10 Počet případů Počet případů na 100 000 pojištěnců Průmerné trvání jednoho případu ve dnech
muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem
A00-B99 Některé infekční a parazitární nemoci 1 324 1 151 2 475 1 414 1 426 1 420 19,6 22,8 21,1
A00-A08 jiné střevní infekční nemoci 202 194 396 216 240 227 14 17,8 15,9
A09 Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu 564 461 1 025 603 571 588 10,5 12,9 11,5
A15-A16 Tuberkulóza dýchacího ústrojí 3 0 3 3 0 2 141,7 0 141,7
A17-A19 Jiná tuberkulóza 1 0 1 1 0 1 13 0 13
B15-B19 Virová hepatitida 4 4 8 4 5 5 131 182,3 156,6
C00-D48 Novotvary 473 674 1 147 505 835 658 146,7 125,1 134
C00-C97 Zhoubné novotvary 330 268 598 353 332 343 186,5 213,8 198,8
D00-D09 Novotvary in situ 6 14 20 6 17 11 125,5 79,7 93,5
D10-D36 Nezhoubné novotvary 116 374 490 124 463 281 42,4 64,7 59,4
D37-D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování 21 18 39 22 22 22 104,1 93,1 99
D50-D89 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27 59 86 29 73 49 107,3 89,6 95,2
E00-E90 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 151 179 330 161 222 189 65,9 90,8 79,4
E10 Diabetes mellitus 1. typu 45 19 64 48 24 37 62 98,2 72,7
E11-E14 Ostatní diabetes mellitus 53 19 72 57 24 41 69,5 74,8 70,9
F00-F99 Poruchy duševní a poruchy chování 700 1 094 1 794 748 1 355 1 029 78,7 104,4 94,4
F10 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu 121 53 174 129 66 100 66 80,8 70,5
F11-F19 Ostatní poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných psychoaktivních látek 25 22 47 27 27 27 56,8 86,5 70,7
F30-F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady) 147 346 493 157 429 283 115,8 134,9 129,2
F40-F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy 295 587 882 315 727 506 62,4 87,6 79,2
G00-G99 Nemoci nervové soustavy 453 712 1 165 484 882 668 84,9 94,7 90,9
G00-G09 Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy 5 4 9 5 5 5 117,2 34 80,2
G35-G37 Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy 26 70 96 28 87 55 117,7 90 97,5
G40-G41 Epilepsie a status epilepticus 49 34 83 52 42 48 52 63,2 56,6
G43-G44 Migréna a jiné syndromy bolesti hlavy 36 81 117 38 100 67 28,3 39,8 36,3
H00-H59 Nemoci oka a očních adnex 275 253 528 294 313 303 42,2 36,5 39,4
H00-H01,H10-H11 Záněty očních víček a onemocnění spojivky 101 94 195 108 116 112 23,4 15 19,3
H60-H95 Nemoci ucha a bradavkového výběžku 171 208 379 183 258 217 35,7 30,6 32,9
H65-H70 Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku 50 79 129 53 98 74 32,3 23,6 27
I00-I99 Nemoci oběhové soustavy 1 280 1 049 2 329 1 367 1 300 1 336 91,8 68,4 81,2
I00-I02 Akutní revmatická horečka 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I05-I09 Chronické revmatické choroby srdeční 1 3 4 1 4 2 16 171,0 4 195,7 7 189,5
I10 Esenciální (primární) hypertenze 275 248 523 294 307 300 3,9 4,6 4,2
I11-I15 Ostatní hypertenzní nemoci 23 23 46 25 28 26 136 53,1 94,5
I20 Angina pectoris 24 11 35 26 14 20 414,3 103 316,4
I21-I22 Akutní a pokračující infarkt myokardu 68 9 77 73 11 44 283,1 448,4 302,4
I23-I25 Ostatní ischemické nemoci srdeční 145 36 181 155 45 104 24,9 53,6 30,6
I26 Plicní embolie 29 20 49 31 25 28 513 329,5 438,1
I60-I69 Cévní nemoci mozku 85 43 128 91 53 73 48,9 11,2 36,3
I70 Ateroskleróza 42 4 46 45 5 26 49,4 397,8 79,7
I71-I78 Jiné nemoci tepen, tepének a vlásečnic 19 10 29 20 12 17 1 429,9 3 313,5 2 079,4
J00-J99 Nemoci dýchací soustavy 14 901 16 103 31 004 15 919 19 949 17 785 16,3 18 17,2
J03 Akutní zánět mandlí – akutní tonzilitida (tonsillitis acuta) 1 978 2 060 4 038 2 113 2 552 2 316 57 71,2 64,2
J00-J02,J04-J06 Jiné akutní infekce horních dýchacích cest 7 830 8 945 16 775 8 365 11 081 9 623 3,9 3,9 3,9
J10-J11 Chřipka 2 226 2 178 4 404 2 378 2 698 2 526 3,5 3,6 3,5
J12-J18 Zánět plic 227 189 416 243 234 239 44,3 27,1 36,5
J40-J44 Chronická bronchitida, rozedma plic a jiné chronické obstruktivní plicní nemoci 196 136 332 209 168 190 19,7 61,2 36,7
J45-J46 Astma a astmatický stav 83 156 239 89 193 137 20,7 9,6 13,4
K00-K93 Nemoci trávicí soustavy 2 523 2 110 4 633 2 695 2 614 2 658 36,4 31,7 34,3
K25-K27 Žaludeční, dvanáctníkový a peptitický NS vřed 34 22 56 36 27 32 110,8 146,5 124,8
K29 Zánět žaludku a dvanáctníku – gastritis et duodenitis 158 131 289 169 162 166 143,7 155,4 149
K20-K22,K28,K30-K31 Jiné nemoci jícnu, žaludku a dvanáctníku 808 762 1 570 863 944 901 3,6 3,5 3,5
K35-K38 Nemoci apendixu – červovitého přívěsku 67 68 135 72 84 77 345,9 120,9 232,6
K40-K46 Kýly 395 127 522 422 157 299 22,2 43,9 27,5
K50-K52 Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva – enteritida a kolitida 341 294 635 364 364 364 21,8 38,3 29,4
K80 Žlučové kameny – cholelithiasis 150 235 385 160 291 221 6,5 3,6 4,7
K81-K83 Jiné nemoci žlučníku a žlučových cest 15 19 34 16 24 20 784,9 343 537,9
L00-L99 Nemoci kůže a podkožního vaziva 737 632 1 369 787 783 785 33,1 36 34,4
L00-L08 Infekce kůže a podkožního vaziva 405 252 657 433 312 377 16,9 40,7 26
L20-L30 Dermatitida a ekzém 166 225 391 177 279 224 72,8 56,9 63,7
M00-M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 001 6 716 13 717 7 479 8 320 7 869 64,9 79 71,8
M05-M13 Zánětlivé polyartropatie 215 126 341 230 156 196 9,4 12,2 10,4
M30-M35 Systémová onemocnění pojivové tkáně 10 12 22 11 15 13 24 739,4 26 012,2 25 433,6
M40-M48,M53-M54 Deformující a jiné dorzopatie vyjma onemocnění meziobratlových plotének, spondylopatie 4 160 4 182 8 342 4 444 5 181 4 785 6,8 7,7 7,3
M50-M51 Onemocnění krčních a jiných meziobratlových plotének 301 314 615 322 389 353 172,9 201,5 187,5
M60-M79 Onemocnění měkké tkáně 967 893 1 860 1 033 1 106 1 067 0,3 0,1 0,2
N00-N99 Nemoci močové a pohlavní soustavy 727 2 253 2 980 777 2 791 1 709 36,8 35,2 35,6
N00-N01 Akutní a rychle postupující nefritický syndrom 3 2 5 3 2 3 105 87,5 98
N02-N08 Jiné nemoci glomerulů 2 4 6 2 5 3 2 080,5 729,8 1 180,0
N20-N23 Urolitiáza 152 71 223 162 88 128 20,8 0 14,1
N40 Zbytnění prostaty – hyperplasia prostatae 58 x 58 62 x 33 81,7 x 81,7
N41-N50 Jiné nemoci mužských pohlavních orgánů 155 x 155 166 x 89 3,5 x 16,6
N60-N64 Nemoci prsu 7 43 50 7 53 29 0 78,9 67,9
N70 Zánět vejcovodů a vaječníků – salpingitis a oophoritis x 68 68 x 84 39 x 55,4 55,4
N71-N76 Jiná zánětlivá onemocnění ženských pohlavních orgánů x 123 123 x 152 71 x 319,1 319,1
N80-N98 Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí x 851 851 x 1 054 488 x 1,5 1,5
O00-O99 Těhotenství, porod a šestinedělí x 1 649 1 649 x 2 043 946 x 111,4 111,4
O00 Ektopické těhotenství x 25 25 x 31 14 x 59,5 59,5
O03 Samovolný potrat – abortus spontaneus x 43 43 x 53 25 x 17 17
O04 Lékařský potrat x 21 21 x 26 12 x 6 472,1 6 472,1
O20-O29 Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím x 1 129 1 129 x 1 399 648 x 0,9 2,9
Q00-Q99 Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 13 10 23 14 12 13 81,1 137,6 105,7
R00-R99 Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 288 375 663 308 465 380 29,7 32,3 31,2
S00-T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 174 3 335 10 509 7 664 4 132 6 028 48,5 52 49,6
S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje 60 16 76 64 20 44 1 378,9 2 972,1 1 714,3
S03,S13,S23,S33,S43,S53,S63,S73,S83,S93,T03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů 1 824 980 2 804 1 949 1 214 1 608 4 4,2 4,1
S06 Nitrolební poranění 152 82 234 162 102 134 94,1 86,3 91,3
S12,S22,S32,T08 Zlomenina krku, žebra hrudní kosti a páteře, bederní páteře a pánve a páteře neurčené úrovně 189 77 266 202 95 153 29,4 30,8 29,8
S72 Zlomenina kosti stehenní 31 9 40 33 11 23 2 758,9 5 218,6 3 312,4
S42,S52,S62,S82,S92,T10,T12 Zlomenina jiné části končetiny 1 150 604 1 754 1 229 748 1 006 6 4,3 5,4
T20-T32 Popáleniny a poleptání 162 91 253 173 113 145 0 1,1 0,4
T36-T50 Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 0 1 1 0 1 1 0 329 417
T51-T65 Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství 3 3 6 3 4 3 513 707,7 607 503,0 560 605,3
Z00-Z99 Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 159 925 1 084 170 1 146 622 42,5 65,5 62,1
Celkem 38 377 39 487 77 864 40 999 48 918 44 666 40,2 46,2 43,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)