2.5.3 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Skupina diagnóz MKN-10 Počet případů Počet případů na 100 000 pojištěnců Průmerné trvání jednoho případu ve dnech
muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem
A00-B99 Některé infekční a parazitární nemoci 1 133 924 2 057 1 210 1 146 1 181 20,4 23,5 21,8
A00-A08 jiné střevní infekční nemoci 184 170 354 197 211 203 11,5 18,2 14,7
A09 Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu 450 366 816 481 454 468 9,7 15,2 12,2
A15-A16 Tuberkulóza dýchacího ústrojí 1 1 2 1 1 1 255 380 317,5
A17-A19 Jiná tuberkulóza 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B15-B19 Virová hepatitida 4 5 9 4 6 5 254,3 130,8 185,7
C00-D48 Novotvary 437 703 1 140 467 872 654 140,4 126,4 131,8
C00-C97 Zhoubné novotvary 293 275 568 313 341 326 181,3 216,3 198,3
D00-D09 Novotvary in situ 3 13 16 3 16 9 140,7 39,4 58,4
D10-D36 Nezhoubné novotvary 127 395 522 136 490 300 41,5 68,4 61,9
D37-D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování 14 20 34 15 25 20 183,3 90,2 128,5
D50-D89 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13 54 67 14 67 38 106,9 73,2 79,8
E00-E90 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 137 168 305 146 208 175 89,2 72,1 79,7
E10 Diabetes mellitus 1. typu 26 15 41 28 19 24 72 40 60,3
E11-E14 Ostatní diabetes mellitus 62 18 80 66 22 46 89,7 85,2 88,7
F00-F99 Poruchy duševní a poruchy chování 644 1 016 1 660 688 1 260 953 86,2 100,7 95,1
F10 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu 101 43 144 108 53 83 66,1 96,1 75,1
F11-F19 Ostatní poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných psychoaktivních látek 34 17 51 36 21 29 52,3 71,9 58,9
F30-F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady) 147 334 481 157 414 276 102,9 128,3 120,6
F40-F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy 243 546 789 260 677 453 76,5 84,5 82
G00-G99 Nemoci nervové soustavy 464 636 1 100 496 789 631 94,3 92,2 93,1
G00-G09 Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy 9 2 11 10 2 6 143,7 247 162,5
G35-G37 Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy 32 59 91 34 73 52 123,8 113,4 117
G40-G41 Epilepsie a status epilepticus 39 24 63 42 30 36 75,4 63,1 70,7
G43-G44 Migréna a jiné syndromy bolesti hlavy 36 92 128 38 114 73 19,4 26 24,1
H00-H59 Nemoci oka a očních adnex 247 192 439 264 238 252 42,5 41,5 42,1
H00-H01,H10-H11 Záněty očních víček a onemocnění spojivky 89 62 151 95 77 87 23,9 25,2 24,5
H60-H95 Nemoci ucha a bradavkového výběžku 127 191 318 136 237 183 23,3 25,2 24,4
H65-H70 Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku 45 63 108 48 78 62 17,2 26,6 22,7
I00-I99 Nemoci oběhové soustavy 1 237 985 2 222 1 322 1 222 1 275 94,6 70 83,7
I00-I02 Akutní revmatická horečka 1 0 1 1 0 1 9 0 9
I05-I09 Chronické revmatické choroby srdeční 2 3 5 2 4 3 71,5 26 44,2
I10 Esenciální (primární) hypertenze 285 232 517 304 288 297 56,3 54,4 55,5
I11-I15 Ostatní hypertenzní nemoci 32 16 48 34 20 28 70,7 43,9 61,8
I20 Angina pectoris 27 3 30 29 4 17 148,6 68 140,5
I21-I22 Akutní a pokračující infarkt myokardu 64 6 70 68 7 40 149,6 148,3 149,5
I23-I25 Ostatní ischemické nemoci srdeční 142 42 184 152 52 106 153,5 110,1 143,6
I26 Plicní embolie 25 16 41 27 20 24 92,7 148,7 114,6
I60-I69 Cévní nemoci mozku 86 55 141 92 68 81 173,8 156,4 167
I70 Ateroskleróza 34 3 37 36 4 21 139,7 151,3 140,6
I71-I78 Jiné nemoci tepen, tepének a vlásečnic 14 9 23 15 11 13 131,1 96,8 117,7
J00-J99 Nemoci dýchací soustavy 9 855 10 934 20 789 10 529 13 560 11 932 16,8 18,2 17,6
J03 Akutní zánět mandlí – akutní tonzilitida (tonsillitis acuta) 1 829 2 092 3 921 1 954 2 594 2 250 13,5 15,2 14,4
J00-J02,J04-J06 Jiné akutní infekce horních dýchacích cest 5 171 5 943 11 114 5 525 7 370 6 379 14,8 16,5 15,7
J10-J11 Chřipka 817 736 1 553 873 913 891 14 16,9 15,4
J12-J18 Zánět plic 211 211 422 225 262 242 40,5 36,3 38,4
J40-J44 Chronická bronchitida, rozedma plic a jiné chronické obstruktivní plicní nemoci 162 110 272 173 136 156 48,5 37,3 44
J45-J46 Astma a astmatický stav 86 126 212 92 156 122 52 52,9 52,6
K00-K93 Nemoci trávicí soustavy 2 270 1 846 4 116 2 425 2 289 2 362 34,6 33 33,9
K25-K27 Žaludeční, dvanáctníkový a peptitický NS vřed 38 26 64 41 32 37 49,4 65,2 55,8
K29 Zánět žaludku a dvanáctníku – gastritis et duodenitis 147 125 272 157 155 156 19,4 20,7 20
K20-K22,K28,K30-K31 Jiné nemoci jícnu, žaludku a dvanáctníku 613 657 1 270 655 815 729 23,9 29,2 26,6
K35-K38 Nemoci apendixu – červovitého přívěsku 73 63 136 78 78 78 42,2 48,1 44,9
K40-K46 Kýly 402 89 491 429 110 282 53,3 72,7 56,8
K50-K52 Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva – enteritida a kolitida 354 245 599 378 304 344 27,6 24,2 26,2
K80 Žlučové kameny – cholelithiasis 136 227 363 145 282 208 46,1 42,9 44,1
K81-K83 Jiné nemoci žlučníku a žlučových cest 20 24 44 21 30 25 56,1 41,4 48
L00-L99 Nemoci kůže a podkožního vaziva 694 508 1 202 741 630 690 31,2 36,3 33,4
L00-L08 Infekce kůže a podkožního vaziva 398 200 598 425 248 343 29,6 29 29,4
L20-L30 Dermatitida a ekzém 127 184 311 136 228 178 32,7 40,8 37,5
M00-M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6 500 6 015 12 515 6 944 7 460 7 183 63,9 74 68,8
M05-M13 Zánětlivé polyartropatie 193 125 318 206 155 183 52,4 94,9 69,1
M30-M35 Systémová onemocnění pojivové tkáně 5 7 12 5 9 7 155,2 30,1 82,3
M40-M48,M53-M54 Deformující a jiné dorzopatie vyjma onemocnění meziobratlových plotének, spondylopatie 3 885 3 629 7 514 4 151 4 501 4 313 57,4 69,1 63
M50-M51 Onemocnění krčních a jiných meziobratlových plotének 274 296 570 293 367 327 91,8 87,9 89,8
M60-M79 Onemocnění měkké tkáně 878 891 1 769 938 1 105 1 015 52,7 63,4 58,1
N00-N99 Nemoci močové a pohlavní soustavy 635 2 150 2 785 678 2 666 1 598 36 36,3 36,2
N00-N01 Akutní a rychle postupující nefritický syndrom 2 1 3 2 1 2 8 11 9
N02-N08 Jiné nemoci glomerulů 4 2 6 4 2 3 106,3 164 125,5
N20-N23 Urolitiáza 141 52 193 151 64 111 33,4 47,4 37,2
N40 Zbytnění prostaty – hyperplasia prostatae 39 x 39 42 x 22 72,3 x 72,3
N41-N50 Jiné nemoci mužských pohlavních orgánů 164 x 164 175 x 94 32,3 x 32,3
N60-N64 Nemoci prsu 2 44 46 2 55 26 93,5 58,1 59,7
N70 Zánět vejcovodů a vaječníků – salpingitis a oophoritis x 81 81 x 100 46 x 48,6 48,6
N71-N76 Jiná zánětlivá onemocnění ženských pohlavních orgánů x 122 122 x 151 70 x 30,7 30,7
N80-N98 Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí x 862 862 x 1 069 495 x 46,8 46,8
O00-O99 Těhotenství, porod a šestinedělí x 1 743 1 743 x 2 162 1 000 x 113,7 113,7
O00 Ektopické těhotenství x 34 34 x 42 20 x 32,9 32,9
O03 Samovolný potrat – abortus spontaneus x 42 42 x 52 24 x 35,1 35,1
O04 Lékařský potrat x 28 28 x 35 16 x 31,5 31,5
O20-O29 Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím x 1 173 1 173 x 1 455 673 x 122,2 122,2
Q00-Q99 Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 18 7 25 19 9 14 68,7 62,4 66,9
R00-R99 Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 277 360 637 296 446 366 34,4 36,5 35,6
S00-T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6 869 2 984 9 853 7 339 3 701 5 655 48,6 50,9 49,3
S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje 52 16 68 56 20 39 51,5 53,9 52,1
S03,S13,S23,S33,S43,S53,S63,S73,S83,S93,T03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů 1 822 967 2 789 1 947 1 199 1 601 44,3 46,8 45,2
S06 Nitrolební poranění 146 62 208 156 77 119 53 49 51,8
S12,S22,S32,T08 Zlomenina krku, žebra hrudní kosti a páteře, bederní páteře a pánve a páteře neurčené úrovně 184 74 258 197 92 148 82,7 83,2 82,8
S72 Zlomenina kosti stehenní 28 11 39 30 14 22 149,2 157,5 151,5
S42,S52,S62,S82,S92,T10,T12 Zlomenina jiné části končetiny 1 127 516 1 643 1 204 640 943 74,7 82,5 77,2
T20-T32 Popáleniny a poleptání 138 82 220 147 102 126 26,6 29,5 27,7
T36-T50 Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 0 2 2 0 2 1 0 15,5 15,5
T51-T65 Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství 5 2 7 5 2 4 22 22,5 22,1
Z00-Z99 Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 172 832 1 004 184 1 032 576 28,8 55,9 51,2
Celkem 31 729 32 248 63 977 33 898 39 993 36 719 43,5 49 46,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)