2.5.3 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Skupina diagnóz MKN-10 Počet případů Počet případů na 100 000 pojištěnců Průmerné trvání jednoho případu ve dnech
muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem
A00-B99 Některé infekční a parazitární nemoci 31 267 27 707 58 974 1 319 1 204 1 262 16,7 18,2 17,4
A00-A08 jiné střevní infekční nemoci 5 757 4 952 10 709 243 215 229 10 12,6 11,2
A09 Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu 13 524 11 123 24 647 571 483 528 8,9 10 9,4
A15-A16 Tuberkulóza dýchacího ústrojí 69 29 98 3 1 2 201,3 213,9 205
A17-A19 Jiná tuberkulóza 7 11 18 0 0 0 205,9 78 127,7
B15-B19 Virová hepatitida 255 159 414 11 7 9 79,2 106,5 89,7
C00-D48 Novotvary 9 635 16 401 26 036 407 713 557 141 114,5 124,3
C00-C97 Zhoubné novotvary 6 605 7 122 13 727 279 309 294 177,8 184,2 181,1
D00-D09 Novotvary in situ 55 254 309 2 11 7 88,6 84,4 85,1
D10-D36 Nezhoubné novotvary 2 392 8 413 10 805 101 365 231 47,4 57,8 55,5
D37-D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování 583 612 1 195 25 27 26 113,4 96 104,5
D50-D89 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 583 1 245 1 828 25 54 39 93,6 74,3 80,5
E00-E90 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 274 4 594 7 868 138 200 168 80,3 69,5 74
E10 Diabetes mellitus 1. typu 814 464 1 278 34 20 27 93,6 79,9 88,6
E11-E14 Ostatní diabetes mellitus 1 411 634 2 045 60 28 44 87,9 91,5 89
F00-F99 Poruchy duševní a poruchy chování 15 729 28 305 44 034 664 1 230 943 78,4 88 84,6
F10 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu 1 576 754 2 330 66 33 50 73,8 81,2 76,2
F11-F19 Ostatní poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných psychoaktivních látek 654 240 894 28 10 19 70,2 73,9 71,2
F30-F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady) 3 066 6 787 9 853 129 295 211 96,1 109 105
F40-F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy 7 956 17 945 25 901 336 780 554 67,2 79 75,4
G00-G99 Nemoci nervové soustavy 10 277 14 888 25 165 434 647 539 82,6 83,1 82,9
G00-G09 Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy 103 77 180 4 3 4 103,3 119,1 110,1
G35-G37 Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy 521 1 494 2 015 22 65 43 90,1 93,4 92,6
G40-G41 Epilepsie a status epilepticus 1 167 745 1 912 49 32 41 71,7 69,9 71
G43-G44 Migréna a jiné syndromy bolesti hlavy 1 361 2 945 4 306 57 128 92 24,9 27,7 26,8
H00-H59 Nemoci oka a očních adnex 5 672 5 222 10 894 239 227 233 39,4 33,1 36,4
H00-H01,H10-H11 Záněty očních víček a onemocnění spojivky 1 994 1 919 3 913 84 83 84 16 16 16
H60-H95 Nemoci ucha a bradavkového výběžku 4 014 4 504 8 518 169 196 182 28,7 28,7 28,7
H65-H70 Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku 1 376 1 770 3 146 58 77 67 20,5 21,2 20,9
I00-I99 Nemoci oběhové soustavy 26 757 20 518 47 275 1 129 891 1 012 91,5 67,2 80,9
I00-I02 Akutní revmatická horečka 14 16 30 1 1 1 65,7 34,1 48,8
I05-I09 Chronické revmatické choroby srdeční 79 43 122 3 2 3 151,4 69,8 122,6
I10 Esenciální (primární) hypertenze 6 849 5 595 12 444 289 243 266 55,6 51,7 53,8
I11-I15 Ostatní hypertenzní nemoci 630 492 1 122 27 21 24 66,7 59,1 63,4
I20 Angina pectoris 411 184 595 17 8 13 106,5 84,1 99,5
I21-I22 Akutní a pokračující infarkt myokardu 1 356 266 1 622 57 12 35 143,7 137,3 142,7
I23-I25 Ostatní ischemické nemoci srdeční 3 309 816 4 125 140 35 88 134,8 115,8 131
I26 Plicní embolie 526 367 893 22 16 19 92,1 100,8 95,7
I60-I69 Cévní nemoci mozku 1 977 1 050 3 027 83 46 65 167,7 158,9 164,7
I70 Ateroskleróza 926 209 1 135 39 9 24 134,4 112,6 130,4
I71-I78 Jiné nemoci tepen, tepének a vlásečnic 467 234 701 20 10 15 113,7 98,4 108,6
J00-J99 Nemoci dýchací soustavy 287 713 327 357 615 070 12 140 14 222 13 166 15 15,9 15,5
J03 Akutní zánět mandlí – akutní tonzilitida (tonsillitis acuta) 31 915 35 834 67 749 1 347 1 557 1 450 12,9 13,7 13,3
J00-J02,J04-J06 Jiné akutní infekce horních dýchacích cest 169 693 200 511 370 204 7 160 8 711 7 924 13,1 14,4 13,8
J10-J11 Chřipka 37 479 37 590 75 069 1 581 1 633 1 607 12,9 14 13,4
J12-J18 Zánět plic 3 987 3 569 7 556 168 155 162 38,5 35,4 37
J40-J44 Chronická bronchitida, rozedma plic a jiné chronické obstruktivní plicní nemoci 3 170 3 051 6 221 134 133 133 46,9 36,4 41,7
J45-J46 Astma a astmatický stav 2 106 3 363 5 469 89 146 117 48,9 49,3 49,1
K00-K93 Nemoci trávicí soustavy 65 736 54 452 120 188 2 774 2 366 2 573 29,2 29 29,1
K25-K27 Žaludeční, dvanáctníkový a peptitický NS vřed 1 465 846 2 311 62 37 49 43,8 40,3 42,5
K29 Zánět žaludku a dvanáctníku – gastritis et duodenitis 3 184 2 628 5 812 134 114 124 18,9 23 20,8
K20-K22,K28,K30-K31 Jiné nemoci jícnu, žaludku a dvanáctníku 24 835 22 117 46 952 1 048 961 1 005 16,6 20,3 18,4
K35-K38 Nemoci apendixu – červovitého přívěsku 1 593 1 506 3 099 67 65 66 36,7 40,3 38,5
K40-K46 Kýly 8 265 2 579 10 844 349 112 232 55,6 61,3 56,9
K50-K52 Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva – enteritida a kolitida 7 721 6 277 13 998 326 273 300 23,2 25,6 24,3
K80 Žlučové kameny – cholelithiasis 2 883 5 282 8 165 122 229 175 45,5 45,6 45,6
K81-K83 Jiné nemoci žlučníku a žlučových cest 471 686 1 157 20 30 25 50,6 49,8 50,1
L00-L99 Nemoci kůže a podkožního vaziva 15 200 11 306 26 506 641 491 567 32,9 33,9 33,3
L00-L08 Infekce kůže a podkožního vaziva 8 436 4 748 13 184 356 206 282 28,9 26,7 28,1
L20-L30 Dermatitida a ekzém 3 060 3 374 6 434 129 147 138 35,5 36,6 36,1
M00-M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 163 213 157 063 320 276 6 887 6 824 6 855 60,7 70,6 65,6
M05-M13 Zánětlivé polyartropatie 4 557 3 284 7 841 192 143 168 47,6 80,3 61,3
M30-M35 Systémová onemocnění pojivové tkáně 175 388 563 7 17 12 96,1 94 94,6
M40-M48,M53-M54 Deformující a jiné dorzopatie vyjma onemocnění meziobratlových plotének, spondylopatie 100 773 96 461 197 234 4 252 4 191 4 222 53,5 64,5 58,9
M50-M51 Onemocnění krčních a jiných meziobratlových plotének 7 904 8 163 16 067 333 355 344 86,5 88,2 87,4
M60-M79 Onemocnění měkké tkáně 22 081 23 018 45 099 932 1 000 965 56,5 67,9 62,3
N00-N99 Nemoci močové a pohlavní soustavy 14 861 52 835 67 696 627 2 295 1 449 36,6 31,5 32,6
N00-N01 Akutní a rychle postupující nefritický syndrom 28 41 69 1 2 1 91,5 46,7 64,9
N02-N08 Jiné nemoci glomerulů 110 150 260 5 7 6 102,7 58,3 77,1
N20-N23 Urolitiáza 3 383 1 718 5 101 143 75 109 37,7 39,5 38,3
N40 Zbytnění prostaty – hyperplasia prostatae 992 x 992 42 x 21 61,9 x 61,9
N41-N50 Jiné nemoci mužských pohlavních orgánů 3 069 x 3 069 129 x 66 34,9 x 34,9
N60-N64 Nemoci prsu 83 1 040 1 123 4 45 24 47,7 45,5 45,7
N70 Zánět vejcovodů a vaječníků – salpingitis a oophoritis x 1 381 1 381 x 60 30 x 33,1 33,1
N71-N76 Jiná zánětlivá onemocnění ženských pohlavních orgánů x 2 201 2 201 x 96 47 x 33,7 33,7
N80-N98 Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí x 19 538 19 538 x 849 418 x 40,7 40,7
O00-O99 Těhotenství, porod a šestinedělí x 36 341 36 341 x 1 579 778 x 104,2 104,2
O00 Ektopické těhotenství x 802 802 x 35 17 x 35,5 35,5
O03 Samovolný potrat – abortus spontaneus x 1 148 1 148 x 50 25 x 31,4 31,4
O04 Lékařský potrat x 497 497 x 22 11 x 28,6 28,6
O20-O29 Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím x 21 298 21 298 x 925 456 x 114,3 114,3
Q00-Q99 Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 248 311 559 10 14 12 70,4 72,9 71,8
R00-R99 Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11 483 14 515 25 998 485 631 556 33,9 34 34
S00-T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 123 625 67 805 191 430 5 216 2 946 4 098 50,6 54,7 52,1
S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje 1 340 393 1 733 57 17 37 43 44,2 43,3
S03,S13,S23,S33,S43,S53,S63,S73,S83,S93,T03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů 31 109 19 746 50 855 1 313 858 1 089 48,5 50,9 49,4
S06 Nitrolební poranění 2 465 1 355 3 820 104 59 82 54,1 46,6 51,4
S12,S22,S32,T08 Zlomenina krku, žebra hrudní kosti a páteře, bederní páteře a pánve a páteře neurčené úrovně 3 851 1 699 5 550 162 74 119 83,8 92,4 86,4
S72 Zlomenina kosti stehenní 532 270 802 22 12 17 175,4 169,1 173,3
S42,S52,S62,S82,S92,T10,T12 Zlomenina jiné části končetiny 21 991 14 510 36 501 928 630 781 79,9 85,8 82,2
T20-T32 Popáleniny a poleptání 2 544 1 656 4 200 107 72 90 32 25,3 29,3
T36-T50 Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 47 53 100 2 2 2 38,2 45 41,8
T51-T65 Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství 112 82 194 5 4 4 21,6 22,2 21,9
Z00-Z99 Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 075 22 443 26 518 172 975 568 42,9 74,7 69,8
Celkem 793 362 867 812 1 661 174 33 475 37 702 35 557 39,2 43,6 41,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)