2.5.3 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Skupina diagnóz MKN-10 Počet případů Počet případů na 100 000 pojištěnců Průmerné trvání jednoho případu ve dnech
muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem
A00-B99 Některé infekční a parazitární nemoci 31 265 26 876 58 141 1 343 1 198 1 272 16,8 17,8 17,2
A00-A08 jiné střevní infekční nemoci 6 033 5 071 11 104 259 226 243 10 12,4 11,1
A09 Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu 13 123 10 566 23 689 564 471 518 8,6 9,8 9,1
A15-A16 Tuberkulóza dýchacího ústrojí 78 20 98 3 1 2 208,2 157,5 197,8
A17-A19 Jiná tuberkulóza 13 10 23 1 0 1 36 125,9 75,1
B15-B19 Virová hepatitida 278 202 480 12 9 11 85,9 81,1 83,9
C00-D48 Novotvary 9 237 16 055 25 292 397 716 553 138 114,8 123,3
C00-C97 Zhoubné novotvary 6 362 6 811 13 173 273 304 288 173,8 188,1 181,2
D00-D09 Novotvary in situ 52 270 322 2 12 7 80,1 80,7 80,6
D10-D36 Nezhoubné novotvary 2 277 8 414 10 691 98 375 234 46,6 58,4 55,9
D37-D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování 546 560 1 106 23 25 24 108,2 87,9 97,9
D50-D89 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 583 1 167 1 750 25 52 38 86,5 77,5 80,5
E00-E90 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 136 4 584 7 720 135 204 169 79,2 66,4 71,6
E10 Diabetes mellitus 1. typu 836 453 1 289 36 20 28 87,6 79,5 84,7
E11-E14 Ostatní diabetes mellitus 1 345 570 1 915 58 25 42 86 77,9 83,6
F00-F99 Poruchy duševní a poruchy chování 15 046 26 895 41 941 646 1 199 917 82,3 90,3 87,5
F10 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu 1 486 720 2 206 64 32 48 73,5 77,3 74,8
F11-F19 Ostatní poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných psychoaktivních látek 652 230 882 28 10 19 80,6 83,9 81,4
F30-F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady) 2 774 6 148 8 922 119 274 195 105,7 112,5 110,4
F40-F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy 7 701 17 301 25 002 331 771 547 69,2 81,4 77,6
G00-G99 Nemoci nervové soustavy 9 929 14 384 24 313 426 641 532 82,8 81,6 82,1
G00-G09 Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy 100 91 191 4 4 4 115,8 114,9 115,4
G35-G37 Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy 547 1 405 1 952 23 63 43 93,6 88,1 89,7
G40-G41 Epilepsie a status epilepticus 1 104 700 1 804 47 31 39 76,2 71,4 74,3
G43-G44 Migréna a jiné syndromy bolesti hlavy 1 280 2 991 4 271 55 133 93 25,9 27,9 27,3
H00-H59 Nemoci oka a očních adnex 5 379 4 970 10 349 231 222 226 36,6 34,1 35,4
H00-H01,H10-H11 Záněty očních víček a onemocnění spojivky 1 939 1 843 3 782 83 82 83 15,3 15,5 15,4
H60-H95 Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 859 4 216 8 075 166 188 177 29,6 30,5 30,1
H65-H70 Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku 1 267 1 516 2 783 54 68 61 22,1 20,6 21,3
I00-I99 Nemoci oběhové soustavy 26 496 19 836 46 332 1 138 884 1 014 92,4 69,3 82,5
I00-I02 Akutní revmatická horečka 18 16 34 1 1 1 53,2 28,8 41,7
I05-I09 Chronické revmatické choroby srdeční 76 40 116 3 2 3 118,6 95 110,4
I10 Esenciální (primární) hypertenze 7 077 5 333 12 410 304 238 271 58,5 56,7 57,7
I11-I15 Ostatní hypertenzní nemoci 635 486 1 121 27 22 25 66,8 64,5 65,8
I20 Angina pectoris 439 138 577 19 6 13 109,4 86,7 103,9
I21-I22 Akutní a pokračující infarkt myokardu 1 287 234 1 521 55 10 33 138,5 137,9 138,4
I23-I25 Ostatní ischemické nemoci srdeční 3 311 777 4 088 142 35 89 136,5 111,8 131,8
I26 Plicní embolie 532 397 929 23 18 20 107,6 107,7 107,6
I60-I69 Cévní nemoci mozku 1 942 941 2 883 83 42 63 170,5 162,2 167,8
I70 Ateroskleróza 877 229 1 106 38 10 24 128 105,5 123,4
I71-I78 Jiné nemoci tepen, tepének a vlásečnic 465 250 715 20 11 16 125,3 96 115,1
J00-J99 Nemoci dýchací soustavy 256 328 285 171 541 499 11 008 12 715 11 846 14,9 15,9 15,4
J03 Akutní zánět mandlí – akutní tonzilitida (tonsillitis acuta) 32 070 36 421 68 491 1 377 1 624 1 498 12,8 13,4 13,2
J00-J02,J04-J06 Jiné akutní infekce horních dýchacích cest 150 163 173 439 323 602 6 449 7 733 7 079 12,8 14,3 13,6
J10-J11 Chřipka 29 546 27 547 57 093 1 269 1 228 1 249 12,3 13,9 13,1
J12-J18 Zánět plic 3 979 3 678 7 657 171 164 168 39,7 35,3 37,6
J40-J44 Chronická bronchitida, rozedma plic a jiné chronické obstruktivní plicní nemoci 3 048 2 876 5 924 131 128 130 48,2 36,1 42,3
J45-J46 Astma a astmatický stav 2 183 3 135 5 318 94 140 116 46,5 52,3 49,9
K00-K93 Nemoci trávicí soustavy 64 774 54 056 118 830 2 782 2 410 2 599 28,6 28,5 28,6
K25-K27 Žaludeční, dvanáctníkový a peptitický NS vřed 1 589 899 2 488 68 40 54 44,3 47,3 45,4
K29 Zánět žaludku a dvanáctníku – gastritis et duodenitis 3 030 2 749 5 779 130 123 126 20,1 22,4 21,2
K20-K22,K28,K30-K31 Jiné nemoci jícnu, žaludku a dvanáctníku 24 317 22 235 46 552 1 044 991 1 018 16,2 20,6 18,3
K35-K38 Nemoci apendixu – červovitého přívěsku 1 463 1 467 2 930 63 65 64 39,9 40,2 40,1
K40-K46 Kýly 7 941 2 458 10 399 341 110 227 55,4 62,4 57
K50-K52 Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva – enteritida a kolitida 7 735 6 396 14 131 332 285 309 21,8 24,9 23,2
K80 Žlučové kameny – cholelithiasis 2 795 5 113 7 908 120 228 173 44,3 46,2 45,5
K81-K83 Jiné nemoci žlučníku a žlučových cest 498 609 1 107 21 27 24 50,6 46,6 48,4
L00-L99 Nemoci kůže a podkožního vaziva 14 883 11 420 26 303 639 509 575 31,8 32,6 32,1
L00-L08 Infekce kůže a podkožního vaziva 8 270 4 956 13 226 355 221 289 28,1 25,3 27,1
L20-L30 Dermatitida a ekzém 3 054 3 404 6 458 131 152 141 33,3 35,8 34,6
M00-M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 157 120 150 505 307 625 6 748 6 711 6 729 60,9 70,6 65,7
M05-M13 Zánětlivé polyartropatie 4 573 3 284 7 857 196 146 172 48,7 78,9 61,3
M30-M35 Systémová onemocnění pojivové tkáně 174 431 605 7 19 13 82,6 88,7 87
M40-M48,M53-M54 Deformující a jiné dorzopatie vyjma onemocnění meziobratlových plotének, spondylopatie 96 883 93 157 190 040 4 161 4 154 4 157 54,4 65,2 59,7
M50-M51 Onemocnění krčních a jiných meziobratlových plotének 7 822 8 048 15 870 336 359 347 85,5 86,7 86,1
M60-M79 Onemocnění měkké tkáně 21 263 21 526 42 789 913 960 936 55,2 66,7 61
N00-N99 Nemoci močové a pohlavní soustavy 14 440 51 432 65 872 620 2 293 1 441 36,7 31,9 33
N00-N01 Akutní a rychle postupující nefritický syndrom 32 51 83 1 2 2 103,5 50,4 70,9
N02-N08 Jiné nemoci glomerulů 96 131 227 4 6 5 92,1 73,6 81,4
N20-N23 Urolitiáza 3 434 1 655 5 089 147 74 111 37,9 39,1 38,3
N40 Zbytnění prostaty – hyperplasia prostatae 929 x 929 40 x 20 60,2 x 60,2
N41-N50 Jiné nemoci mužských pohlavních orgánů 2 955 x 2 955 127 x 65 35,4 x 35,4
N60-N64 Nemoci prsu 81 1 005 1 086 3 45 24 46,7 45,5 45,6
N70 Zánět vejcovodů a vaječníků – salpingitis a oophoritis x 1 415 1 415 x 63 31 x 34,9 34,9
N71-N76 Jiná zánětlivá onemocnění ženských pohlavních orgánů x 2 258 2 258 x 101 49 x 35,4 35,4
N80-N98 Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí x 19 567 19 567 x 872 428 x 40,3 40,3
O00-O99 Těhotenství, porod a šestinedělí x 36 680 36 680 x 1 635 802 x 105,8 105,8
O00 Ektopické těhotenství x 761 761 x 34 17 x 37,4 37,4
O03 Samovolný potrat – abortus spontaneus x 1 113 1 113 x 50 24 x 32,4 32,4
O04 Lékařský potrat x 492 492 x 22 11 x 30,3 30,3
O20-O29 Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím x 21 768 21 768 x 971 476 x 115 115
Q00-Q99 Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 251 293 544 11 13 12 75,2 76,6 76
R00-R99 Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 437 12 933 23 370 448 577 511 33,5 34,7 34,2
S00-T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 121 843 63 552 185 395 5 233 2 834 4 056 50,2 53,9 51,5
S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje 1 314 409 1 723 56 18 38 40,9 45,6 42
S03,S13,S23,S33,S43,S53,S63,S73,S83,S93,T03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů 31 187 18 679 49 866 1 339 833 1 091 48,5 51,3 49,6
S06 Nitrolební poranění 2 436 1 280 3 716 105 57 81 52,1 45,2 49,7
S12,S22,S32,T08 Zlomenina krku, žebra hrudní kosti a páteře, bederní páteře a pánve a páteře neurčené úrovně 3 680 1 612 5 292 158 72 116 82,1 93,2 85,5
S72 Zlomenina kosti stehenní 517 216 733 22 10 16 176,3 163,3 172,5
S42,S52,S62,S82,S92,T10,T12 Zlomenina jiné části končetiny 21 491 12 994 34 485 923 579 754 79,7 84,7 81,6
T20-T32 Popáleniny a poleptání 2 510 1 593 4 103 108 71 90 30,8 28,5 30
T36-T50 Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 39 48 87 2 2 2 40,5 74 59
T51-T65 Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství 99 68 167 4 3 4 30,2 15 24
Z00-Z99 Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 954 22 058 26 012 170 983 569 44,8 76,9 72
Celkem 748 960 807 083 1 556 043 32 165 35 985 34 039 39,8 44,8 42,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)