2.5.3 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Skupina diagnóz MKN-10 Počet případů Počet případů na 100 000 pojištěnců Průmerné trvání jednoho případu ve dnech
muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem
A00-B99 Některé infekční a parazitární nemoci 21 640 19 023 40 663 952 868 911 18,6 20,2 19,3
A00-A08 jiné střevní infekční nemoci 4 534 3 820 8 354 199 174 187 10,4 13,9 12
A09 Jiná gastroenteritida a kolitida infekčního a NS původu 8 405 6 778 15 183 370 309 340 8,6 10,5 9,4
A15-A16 Tuberkulóza dýchacího ústrojí 53 31 84 2 1 2 215,1 186,2 204,4
A17-A19 Jiná tuberkulóza 14 17 31 1 1 1 75,3 41,1 56,5
B15-B19 Virová hepatitida 248 175 423 11 8 9 82,5 79,4 81,2
C00-D48 Novotvary 8 383 15 594 23 977 369 712 537 138,5 112,5 121,6
C00-C97 Zhoubné novotvary 5 899 6 482 12 381 260 296 277 170,4 186,9 179,1
D00-D09 Novotvary in situ 29 202 231 1 9 5 106,9 81,7 84,9
D10-D36 Nezhoubné novotvary 1 982 8 376 10 358 87 382 232 51 56,9 55,8
D37-D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování 473 534 1 007 21 24 23 109,1 92,2 100,2
D50-D89 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 459 960 1 419 20 44 32 87,7 73,4 78
E00-E90 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 776 4 127 6 903 122 188 155 82,2 68,2 73,8
E10 Diabetes mellitus 1. typu 801 415 1 216 35 19 27 94,3 93,1 93,9
E11-E14 Ostatní diabetes mellitus 1 125 416 1 541 49 19 35 88,4 85,5 87,6
F00-F99 Poruchy duševní a poruchy chování 12 695 23 082 35 777 559 1 053 801 86,1 95,8 92,3
F10 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním alkoholu 1 359 614 1 973 60 28 44 74,5 84 77,5
F11-F19 Ostatní poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním jiných psychoaktivních látek 425 185 610 19 8 14 71,8 86,7 76,3
F30-F39 Afektivní poruchy (poruchy nálady) 2 460 5 449 7 909 108 249 177 114,7 117,7 116,8
F40-F48 Neurotické‚ stresové a somatoformní poruchy 6 362 14 783 21 145 280 675 474 73,4 87,2 83
G00-G99 Nemoci nervové soustavy 8 400 11 509 19 909 370 525 446 82,8 82,4 82,6
G00-G09 Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy 105 76 181 5 3 4 121 110,6 116,6
G35-G37 Demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy 406 1 125 1 531 18 51 34 106,4 89,4 93,9
G40-G41 Epilepsie a status epilepticus 942 619 1 561 41 28 35 75 68,3 72,4
G43-G44 Migréna a jiné syndromy bolesti hlavy 1 032 2 278 3 310 45 104 74 29,6 32,3 31,5
H00-H59 Nemoci oka a očních adnex 4 678 4 161 8 839 206 190 198 39,8 33,2 36,7
H00-H01,H10-H11 Záněty očních víček a onemocnění spojivky 1 638 1 487 3 125 72 68 70 16,9 16,1 16,5
H60-H95 Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 322 3 569 6 891 146 163 154 29,3 28,7 29
H65-H70 Nemoci středního ucha a bradavkového výběžku 1 150 1 372 2 522 51 63 56 23,5 21,6 22,5
I00-I99 Nemoci oběhové soustavy 23 686 17 347 41 033 1 042 792 919 92,8 68,6 82,6
I00-I02 Akutní revmatická horečka 16 12 28 1 1 1 36,6 34,5 35,7
I05-I09 Chronické revmatické choroby srdeční 75 35 110 3 2 2 150,2 81,9 128,5
I10 Esenciální (primární) hypertenze 6 160 4 697 10 857 271 214 243 62,6 58,5 60,8
I11-I15 Ostatní hypertenzní nemoci 647 483 1 130 28 22 25 72,6 70 71,5
I20 Angina pectoris 441 123 564 19 6 13 114,2 65 103,5
I21-I22 Akutní a pokračující infarkt myokardu 1 245 226 1 471 55 10 33 136,7 129,6 135,6
I23-I25 Ostatní ischemické nemoci srdeční 3 100 761 3 861 136 35 86 133,2 102,2 127,1
I26 Plicní embolie 384 327 711 17 15 16 105,4 107,1 106,2
I60-I69 Cévní nemoci mozku 1 897 864 2 761 83 39 62 160,9 149,8 157,4
I70 Ateroskleróza 885 216 1 101 39 10 25 129,4 110,8 125,7
I71-I78 Jiné nemoci tepen, tepének a vlásečnic 399 218 617 18 10 14 115,2 97 108,8
J00-J99 Nemoci dýchací soustavy 194 591 218 884 413 475 8 561 9 989 9 262 15,7 16,6 16,1
J03 Akutní zánět mandlí – akutní tonzilitida (tonsillitis acuta) 28 713 31 894 60 607 1 263 1 456 1 358 13 13,9 13,5
J00-J02,J04-J06 Jiné akutní infekce horních dýchacích cest 109 927 128 349 238 276 4 836 5 858 5 338 13,3 14,6 14
J10-J11 Chřipka 16 977 15 772 32 749 747 720 734 13,1 14,8 13,9
J12-J18 Zánět plic 4 513 4 326 8 839 199 197 198 36,1 32,9 34,5
J40-J44 Chronická bronchitida, rozedma plic a jiné chronické obstruktivní plicní nemoci 2 808 2 577 5 385 124 118 121 45,6 35,1 40,6
J45-J46 Astma a astmatický stav 1 890 2 922 4 812 83 133 108 45,3 49,4 47,8
K00-K93 Nemoci trávicí soustavy 50 547 42 579 93 126 2 224 1 943 2 086 30,5 30,2 30,4
K25-K27 Žaludeční, dvanáctníkový a peptitický NS vřed 1 396 847 2 243 61 39 50 46,3 48 46,9
K29 Zánět žaludku a dvanáctníku – gastritis et duodenitis 2 438 2 244 4 682 107 102 105 19,3 23,9 21,5
K20-K22,K28,K30-K31 Jiné nemoci jícnu, žaludku a dvanáctníku 17 218 16 005 33 223 758 730 744 18 22,3 20,1
K35-K38 Nemoci apendixu – červovitého přívěsku 1 341 1 414 2 755 59 65 62 37 37,4 37,2
K40-K46 Kýly 6 890 2 079 8 969 303 95 201 52,9 57,6 54
K50-K52 Neinfekční zánět tenkého a tlustého střeva – enteritida a kolitida 6 323 5 066 11 389 278 231 255 23,7 28,4 25,8
K80 Žlučové kameny – cholelithiasis 2 500 4 492 6 992 110 205 157 43,7 43,3 43,4
K81-K83 Jiné nemoci žlučníku a žlučových cest 374 534 908 16 24 20 51 50,3 50,6
L00-L99 Nemoci kůže a podkožního vaziva 12 429 9 204 21 633 547 420 485 31,6 33,5 32,4
L00-L08 Infekce kůže a podkožního vaziva 6 961 3 847 10 808 306 176 242 28,5 27,2 28
L20-L30 Dermatitida a ekzém 2 531 2 814 5 345 111 128 120 32,8 35,7 34,4
M00-M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 129 892 118 731 248 623 5 715 5 419 5 569 63,2 72,6 67,7
M05-M13 Zánětlivé polyartropatie 3 937 2 569 6 506 173 117 146 49,2 80 61,4
M30-M35 Systémová onemocnění pojivové tkáně 140 334 474 6 15 11 93,4 83,4 86,3
M40-M48,M53-M54 Deformující a jiné dorzopatie vyjma onemocnění meziobratlových plotének, spondylopatie 78 914 73 040 151 954 3 472 3 333 3 404 57,1 68,3 62,5
M50-M51 Onemocnění krčních a jiných meziobratlových plotének 6 989 7 029 14 018 307 321 314 88,2 89,9 89,1
M60-M79 Onemocnění měkké tkáně 17 394 16 838 34 232 765 768 767 56,5 65,7 61,1
N00-N99 Nemoci močové a pohlavní soustavy 12 058 45 455 57 513 531 2 074 1 288 36,2 32,3 33,1
N00-N01 Akutní a rychle postupující nefritický syndrom 22 47 69 1 2 2 127,5 39,1 67,3
N02-N08 Jiné nemoci glomerulů 97 127 224 4 6 5 76,7 58,6 66,4
N20-N23 Urolitiáza 2 991 1 494 4 485 132 68 100 33,3 40,4 35,7
N40 Zbytnění prostaty – hyperplasia prostatae 824 x 824 36 x 18 61,3 x 61,3
N41-N50 Jiné nemoci mužských pohlavních orgánů 2 590 x 2 590 114 x 58 34,3 x 34,3
N60-N64 Nemoci prsu 76 867 943 3 40 21 39,5 47,2 46,5
N70 Zánět vejcovodů a vaječníků – salpingitis a oophoritis x 1 404 1 404 x 64 31 x 37,4 37,4
N71-N76 Jiná zánětlivá onemocnění ženských pohlavních orgánů x 2 009 2 009 x 92 45 x 34,2 34,2
N80-N98 Nezánětlivá onemocnění ženského pohlavního ústrojí x 18 090 18 090 x 826 405 x 39,8 39,8
O00-O99 Těhotenství, porod a šestinedělí x 35 161 35 161 x 1 605 788 x 106,3 106,3
O00 Ektopické těhotenství x 648 648 x 30 15 x 34,1 34,1
O03 Samovolný potrat – abortus spontaneus x 996 996 x 45 22 x 33,4 33,4
O04 Lékařský potrat x 450 450 x 21 10 x 28,8 28,8
O20-O29 Jiná onemocnění matky převážně v souvislosti s těhotenstvím x 21 162 21 162 x 966 474 x 114,8 114,8
Q00-Q99 Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 230 265 495 10 12 11 70,7 60,9 65,5
R00-R99 Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8 000 9 937 17 937 352 454 402 37,4 35,9 36,6
S00-T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 110 111 53 238 163 349 4 845 2 430 3 659 50,8 54,7 52,1
S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje 1 173 345 1 518 52 16 34 48,5 46,6 48,1
S03,S13,S23,S33,S43,S53,S63,S73,S83,S93,T03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů 27 950 15 587 43 537 1 230 711 975 48,4 50,7 49,2
S06 Nitrolební poranění 2 393 1 251 3 644 105 57 82 52,4 47,9 50,9
S12,S22,S32,T08 Zlomenina krku, žebra hrudní kosti a páteře, bederní páteře a pánve a páteře neurčené úrovně 3 252 1 383 4 635 143 63 104 86,3 95,4 89
S72 Zlomenina kosti stehenní 480 209 689 21 10 15 181,9 192,1 185
S42,S52,S62,S82,S92,T10,T12 Zlomenina jiné části končetiny 20 100 11 539 31 639 884 527 709 78,5 84,2 80,6
T20-T32 Popáleniny a poleptání 2 208 1 288 3 496 97 59 78 31,9 31,4 31,7
T36-T50 Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami 52 44 96 2 2 2 38,6 52,6 45
T51-T65 Toxické účinky látek ze zdrojů převážně mimo lékařství 115 79 194 5 4 4 24,2 16,9 21,2
Z00-Z99 Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 755 18 661 21 416 121 852 480 45,2 77,1 73
Celkem 606 652 651 487 1 258 139 26 691 29 732 28 184 42,5 47,3 45

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)