2.5.1 Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz absolutně
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Kraj Vysočina 69 898 60 160 2 828 6 910 34 470 31 421 783 2 266
Havlíčkův Brod 12 315 10 563 587 1 165 6 381 5 817 174 390
Jihlava 17 913 15 431 663 1 819 8 674 7 898 188 588
Pelhřimov 11 924 10 165 564 1 195 5 607 5 101 147 359
Třebíč 11 641 10 024 430 1 187 5 934 5 372 126 436
Žďár nad Sázavou 16 105 13 977 584 1 544 7 874 7 233 148 493
Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Kraj Vysočina 39,16 33,70 1,58 3,87 41,20 37,56 0,94 2,71
Havlíčkův Brod 39,60 33,97 1,89 3,75 40,96 37,34 1,12 2,50
Jihlava 37,33 32,16 1,38 3,79 40,21 36,61 0,87 2,73
Pelhřimov 43,64 37,20 2,06 4,37 44,67 40,64 1,17 2,86
Třebíč 36,19 31,17 1,34 3,69 38,41 34,77 0,82 2,82
Žďár nad Sázavou 40,33 35,01 1,46 3,87 42,53 39,07 0,80 2,66
Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Kraj Vysočina 4,84 4,06 0,22 0,56 5,36 4,79 0,14 0,43
Havlíčkův Brod 4,76 4,01 0,24 0,51 5,28 4,75 0,15 0,38
Jihlava 4,11 3,42 0,18 0,51 4,68 4,18 0,12 0,38
Pelhřimov 5,13 4,21 0,28 0,64 5,75 5,10 0,16 0,49
Třebíč 4,73 3,93 0,22 0,58 5,15 4,54 0,15 0,47
Žďár nad Sázavou 5,67 4,85 0,22 0,60 6,13 5,54 0,13 0,46
Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ pro nemoc a úraz
Území Celkem z toho pro: Ženy celkem z toho pro:
nemoc pracovní úraz ostatní úraz nemoc pracovní úraz ostatní úraz
Kraj Vysočina 45,1 43,9 51 53 47,5 46,6 54,4 57,9
Havlíčkův Brod 43,9 43,1 46,1 49,6 47,1 46,4 50,3 55,4
Jihlava 40,2 38,8 48 48,7 42,5 41,7 50,3 50,6
Pelhřimov 42,9 41,3 49 53,3 47 45,8 48,8 62,5
Třebíč 47,7 46 59,5 57,5 48,9 47,6 65,3 60,5
Žďár nad Sázavou 51,3 50,6 55,1 56,8 52,6 51,7 60,4 62,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)