2.6.2 Nově hlášené nemoci z povolání podle příčin, věku a pohlaví

Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - absolutně
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání věková skupina
15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+ Celkem Ohrožení NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 3 13 25 38 62 67 78 75 37 4 402 44
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 2 4 16 19 19 18 10 3 22 113 2
IV. Nemoci z povolání kožní 3 8 8 12 11 13 11 9 16 2 0 93 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 3 5 7 7 8 4 6 2 2 0 44 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 3 16 29 48 72 102 101 111 104 45 26 657 46
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 2 6 11 27 51 89 102 70 6 1 365 46
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 2 3 2 11 7 6 9 0 2 42 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0 7 3 5 11 19 12 14 11 1 1 84 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 9 14 9 13 19 27 17 14 4 1 127 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Nemoci z povolání u žen celkem 0 18 25 28 53 101 135 139 105 12 5 621 46
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 2 1 0 0 1 0 0 1 2 0 7 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 5 19 36 65 113 156 180 145 43 5 767 90
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 4 7 18 30 26 24 19 3 24 155 2
IV. Nemoci z povolání kožní 3 15 11 17 22 32 23 23 27 3 1 177 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 12 19 16 20 27 31 23 16 6 1 171 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Nemoci z povolání celkem 3 34 54 76 125 203 236 250 209 57 31 1 278 92
Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - na 100 000 nemocensky pojištěných osob
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání věková skupina
15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65+ Celkem Ohrožení NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 2 5 9 12 17 24 30 34 23 7 17 2
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 1 1 5 5 7 7 5 2 37 5 0
IV. Nemoci z povolání kožní 27 6 3 4 3 4 4 3 7 1 0 4 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 2 2 2 2 2 1 2 1 1 0 2 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 27 12 12 17 22 28 36 42 47 28 44 28 2
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 2 3 5 9 13 28 33 28 6 2 16 2
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 1 1 1 3 2 2 4 0 4 2 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0 6 1 2 4 5 4 5 4 1 2 4 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 8 6 4 4 5 8 6 6 4 2 6 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u žen celkem 0 17 11 12 18 26 42 45 42 11 9 27 2
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 2 4 7 10 15 26 32 31 16 4 16 2
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 1 1 3 4 4 4 4 1 21 3 0
IV. Nemoci z povolání kožní 15 6 2 3 4 4 4 4 6 1 1 4 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 5 4 3 3 4 5 4 3 2 1 4 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)