2.6.1 Nově hlášené nemoci z povolání podle pohlaví, příčin a území

Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - absolutně
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání Okres expozice rizikovému faktoru
Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Celkem Ohrožení NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 1 2 0 0 3 0
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 0 0 1 1 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0 1 0 0 2 3 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 3 0 0 0 3 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 0 5 2 0 3 10 0
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 0 1 0 1 2 1
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 0 1 0 1 0
IV. Nemoci z povolání kožní 2 0 0 2 0 4 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 1 0 0 0 1 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u žen celkem 2 1 1 3 1 8 1
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 1 3 0 1 5 1
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 0 1 1 2 0
IV. Nemoci z povolání kožní 2 1 0 2 2 7 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 4 0 0 0 4 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání celkem 2 6 3 3 4 18 1
Počet hlášených nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání - na 100 000 nemocensky pojištěných osob
Pohlaví Kapitola Název kapitoly seznamu nemocí z povolání Okres expozice rizikovému faktoru
Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou Celkem Ohrožení NzP
Muži I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 3,8 13,5 0 0 3,2 0
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 0 0 4,7 1,1 0
IV. Nemoci z povolání kožní 0 3,8 0 0 9,3 3,2 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 11,4 0 0 0 3,2 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u mužů celkem 0 18,9 13,5 0 14 10,5 0
Ženy I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 0 8 0 5,4 2,4 1,2
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 0 6,5 0 1,2 0
IV. Nemoci z povolání kožní 12,8 0 0 12,9 0 4,8 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 4,6 0 0 0 1,2 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0
Nemoci z povolání u žen celkem 12,8 4,6 8 19,4 5,4 9,6 1,2
Celkem I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami 0 0 0 0 0 0 0
II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 0 2,1 11 0 2,5 2,8 0,6
III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice 0 0 0 3,1 2,5 1,1 0
IV. Nemoci z povolání kožní 6,4 2,1 0 6,2 5 3,9 0
V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 0 8,3 0 0 0 2,2 0
VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 0 0 0 0 0 0 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)