2.2.3 Vybrané infekční nemoci podle bydliště

Počet hlášených infekčních nemocí - absolutně
Kód Název okres Celkem
diagnózy diagnózy Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou
A02 Jiné inf. způsobené salmonelami 98 185 111 180 228 802
A03 Shigelóza 0 0 1 0 0 1
A37.0-1 Dávivý kašel - pertussis 4 19 2 1 34 60
A38 Spála - scarlatina 38 27 12 7 12 96
A69.2 Lymeská nemoc 38 120 58 126 175 517
A84 Vir.encefalitida přen.klíšťaty 11 21 5 12 24 73
B01 Varicella - plané neštovice 612 353 72 161 565 1 763
B15 Akutní hepatitida A 1 0 0 0 2 3
B16 Akutní hepatitida B 1 1 0 0 0 2
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 9 3 3 9 5 29
B26 Příušnice - parotitis epidemica 16 282 30 34 7 369
G00 Bakteriální meningitida NJ 2 2 1 2 1 8
Počet hlášených infekčních nemocí - na 100 000 tisíc obyvatel
Kód Název okres Celkem
diagnózy diagnózy Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou
A02 Jiné inf. způsobené salmonelami 103,7 164 154,1 161,6 193,2 157,7
A03 Shigelóza 0 0 1,4 0 0 0,2
A37.0-1 Dávivý kašel - pertussis 4,2 16,8 2,8 0,9 28,8 11,8
A38 Spála - scarlatina 40,2 23,9 16,7 6,3 10,2 18,9
A69.2 Lymeská nemoc 40,2 106,4 80,5 113,1 148,3 101,6
A84 Vir.encefalitida přen.klíšťaty 11,6 18,6 6,9 10,8 20,3 14,4
B01 Varicella - plané neštovice 647,8 313 100 144,5 478,9 346,6
B15 Akutní hepatitida A 1,1 0 0 0 1,7 0,6
B16 Akutní hepatitida B 1,1 0,9 0 0 0 0,4
B17-B19 Ostatní virové hepatitidy 9,5 2,7 4,2 8,1 4,2 5,7
B26 Příušnice - parotitis epidemica 16,9 250,1 41,7 30,5 5,9 72,5
G00 Bakteriální meningitida NJ 2,1 1,8 1,4 1,8 0,8 1,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)