2.2.4 Hlášené případy tuberkulózy podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - absolutně
Druh TBC Pohlaví okres Celkem
Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou bezdomovci cizinci
TBC muži 5 1 1 2 1 0 0 10
dýchacího ženy 0 0 1 0 0 0 0 1
ústrojí celkem 5 1 2 2 1 0 0 11
TBC muži 0 0 1 0 0 0 0 1
jiná ženy 0 0 0 1 0 0 0 1
celkem 0 0 1 1 0 0 0 2
TBC muži 5 1 2 2 1 0 0 11
celkem ženy 0 0 1 1 0 0 0 2
celkem 5 1 3 3 1 0 0 13
Počet hlášených onemocnění tuberkulózou - na 100 000 obyvatel
Druh TBC Pohlaví okres Celkem
Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou bezdomovci cizinci
TBC muži 10,7 1,8 2,8 3,6 1,7 x x 4
dýchacího ženy 0 0 2,8 0 0 x x 0,4
ústrojí celkem 5,3 0,9 2,8 1,8 0,8 x x 2,2
TBC muži 0 0 2,8 0 0 x x 0,4
jiná ženy 0 0 0 1,8 0 x x 0,4
celkem 0 0 1,4 0,9 0 x x 0,4
TBC muži 10,7 1,8 5,6 3,6 1,7 x x 4,4
celkem ženy 0 0 2,8 1,8 0 x x 0,8
celkem 5,3 0,9 4,2 2,7 0,8 x x 2,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)