2.2.1 Hlášené případy pohlavních nemocí podle pohlaví a bydliště

Počet hlášených pohlavních onemocnění - absolutně
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres Celkem
Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 3 3 5 2 13
(dg. A51) ženy 0 1 2 6 1 10
celkem 0 4 5 11 3 23
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 1 1
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 1 1
Jiná a neurčená syfilis muži 0 1 0 0 0 1
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 1 0 0 0 1
Gonokoková infekce muži 2 6 0 2 0 10
(dg. A54) ženy 0 2 1 2 0 5
celkem 2 8 1 4 0 15
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 2 10 3 7 3 25
celkem ženy 0 3 3 8 1 15
celkem 2 13 6 15 4 40
Počet hlášených pohlavních onemocnění - na 100 000 obyvatel
Diagnóza MKN-10 Pohlaví okres Celkem
Havlíčkův Brod Jihlava Pelhřimov Třebíč Žďár nad Sázavou
Vrozená syfilis muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A50) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Časná syflis muži 0 5,4 8,4 9,1 3,4 5,1
(dg. A51) ženy 0 1,8 5,5 10,7 1,7 3,9
celkem 0 3,5 6,9 9,9 2,5 4,5
Pozdní syfilis muži 0 0 0 0 1,7 0,4
(dg. A52) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0,8 0,2
Jiná a neurčená syfilis muži 0 1,8 0 0 0 0,4
(dg. A53) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0,9 0 0 0 0,2
Gonokoková infekce muži 4,3 10,7 0 3,6 0 4
(dg. A54) ženy 0 3,5 2,8 3,6 0 2
celkem 2,1 7,1 1,4 3,6 0 2,9
Lymfogranulova venereum muži 0 0 0 0 0 0
(dg. A55) ženy 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0
Hlášené pohlavní nemoci muži 4,3 17,9 8,4 12,7 5,1 9,9
celkem ženy 0 5,3 8,3 14,2 1,7 5,9
celkem 2,1 11,5 8,3 13,5 3,4 7,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)