2.7.16 Výskyt hazardního hraní v obecné populaci

Celoživotní prevalence
Typ hry Pohlaví Mladí dospělí Celkem
muži (n=506) ženy (n=534) 15–34 let (n=321) 15 a více let (N=1 040)
Hazardní hry v kamenné provozovně celkem 52 37,8 40 44,7
Hazardní hry v kamenné provozovně bez loterií 32,3 8,2 25 20
Hazardní hry na internetu celkem 9,2 2,6 9,9 5,8
Hazardní hry na internetu bez loterií 7,8 1,8 8,8 4,7
Hazardní hry celkem 53,9 38,2 42,3 45,9
Hazardní hry celkem – bez loterií 34,4 9 27,6 21,4
Prevalence v posledních 12 měsících
Typ hry Pohlaví Mladí dospělí Celkem
muži (n=506) ženy (n=534) 15–34 let (n=321) 15 a více let (N=1 040)
Hazardní hry v kamenné provozovně celkem 29,4 18,1 23,4 23,7
Hazardní hry v kamenné provozovně bez loterií 15 2,2 12,6 8,5
Hazardní hry na internetu celkem 6,2 1,1 6,2 3,6
Hazardní hry na internetu bez loterií 5,3 0,8 5,4 3
Hazardní hry celkem 31,6 18,5 15,8 24,9
Hazardní hry celkem – bez loterií 18,3 2,7 15,1 9,8
Prevalence v posledních 30 dnech
Typ hry Pohlaví Mladí dospělí Celkem
muži (n=506) ženy (n=534) 15–34 let (n=321) 15 a více let (N=1 040)
Hazardní hry v kamenné provozovně celkem 16,9 9,1 12 12,8
Hazardní hry v kamenné provozovně bez loterií 8 1,1 6,5 4,5
Hazardní hry na internetu celkem 3,4 0,7 3,2 2
Hazardní hry na internetu bez loterií 2,8 0,5 2,9 1,6
Hazardní hry celkem 18,4 9,3 13,5 13,7
Hazardní hry celkem – bez loterií 9,2 1,5 8 5,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)