2.7.2 Subjektivně vnímané zdraví

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 84,1 % (N=5) 92,5 % (N=14) 69,1 % (N=37) 60,9 % (N=35) 41,5 % (N=42) 38,1 % (N=37) 13,7 % (N=39) 52,8 % (N=209)
Ženy 100,0 % (N=15) 95,6 % (N=21) 69,2 % (N=60) 65,5 % (N=59) 44,3 % (N=64) 21,5 % (N=69) 29,3 % (N=57) 54,6 % (N=345)
Celkem 95,1 % (N=20) 94,4 % (N=35) 69,2 % (N=97) 63,7 % (N=94) 43,2 % (N=106) 27,3 % (N=106) 23,2 % (N=96) 53,9 % (N=554)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)