2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Rodičky kouřící v těhotenství podle bydliště