2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Okres Věková skupina Celkem
0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+
Havlíčkův Brod 0 3 4 6 3 2 1 0 0 19
Jihlava 0 7 16 22 8 5 3 0 0 61
Pelhřimov 0 8 16 13 9 4 3 0 0 53
Třebíč 0 0 5 7 1 0 0 0 0 13
Žďár nad Sázavou 0 4 18 23 19 9 0 0 0 73
Kraj Vysočina 0 22 59 71 40 20 7 0 0 219
V přepočtu na 1 000 rodiček
Okres Věková skupina Celkem
0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+
Havlíčkův Brod . 107,14 26,67 15,67 9,32 12,90 30,30 . . 17,74
Jihlava . 250,00 88,40 42,97 12,48 16,50 68,18 0,00 . 35,65
Pelhřimov . 347,83 114,29 42,07 27,86 22,86 78,95 . . 52,58
Třebíč 0,00 0,00 25,38 15,42 2,20 0,00 0,00 0,00 . 9,29
Žďár nad Sázavou 0,00 196,43 88,19 42,59 22,90 23,09 47,30 0,00 . 42,00
Kraj Vysočina 0,00 261,90 88,06 41,18 23,03 27,36 47,30 0,00 . 42,96

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)