2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Okres Věková skupina Celkem
0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+
Havlíčkův Brod 0 4 1 3 2 1 0 0 0 11
Jihlava 0 9 16 11 4 8 1 0 0 49
Pelhřimov 0 0 10 8 5 3 0 0 0 26
Třebíč 0 1 0 1 3 1 1 0 0 7
Žďár nad Sázavou 0 3 16 17 22 6 1 0 0 65
Kraj Vysočina 0 18 44 40 36 19 3 0 0 160
V přepočtu na 1 000 rodiček
Okres Věková skupina Celkem
0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+
Havlíčkův Brod 0 160 7,4 8,9 5,8 7,4 0 0 0 11
Jihlava 0 281,3 98,2 28,4 9,8 40,6 43,5 0 0 40,4
Pelhřimov 0 0 114,9 35,4 19,2 30,9 0 0 0 37,6
Třebíč 0 45,5 0 2,8 8,7 6 37 0 0 6,7
Žďár nad Sázavou 0 115,4 110,3 38,7 54,1 35,1 37 0 0 53,3
Kraj Vysočina 0 156,5 66,7 22,7 20,3 24,7 27,8 0 0 30,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)