2.7.12 Rodičky kouřící v těhotenství, podle bydliště a věku

Absolutně
Kraj Věková skupina Celkem
0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+
Hl.m.Praha 0 35 104 155 141 94 11 0 0 540
Středočeský 1 47 173 169 137 59 11 0 0 597
Jihočeský 0 61 161 166 117 63 11 0 0 579
Plzeňský 0 35 184 200 112 59 12 0 0 602
Karlovarský 0 58 170 146 106 54 10 1 0 545
Ústecký 1 220 547 452 277 160 37 2 0 1 696
Liberecký 0 29 72 87 49 29 7 0 0 273
Královéhradecký 1 45 106 104 71 39 9 0 0 375
Pardubický 0 31 89 92 52 34 4 0 0 302
Vysočina 0 22 59 71 40 20 7 0 0 219
Jihomoravský 0 29 95 99 90 29 5 0 0 347
Olomoucký 0 41 144 137 94 44 16 0 0 476
Zlínský 0 11 30 22 19 8 1 0 0 91
Moravskoslezský 2 125 383 301 186 101 21 0 0 1 119
Česká republika 5 789 2 317 2 201 1 491 793 162 3 0 7 761
V přepočtu na 1 000 rodiček
Kraj Věková skupina Celkem
0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+
Hl.m.Praha 0,00 267,18 117,65 47,07 24,14 26,26 17,46 0,00 0,00 37,51
Středočeský 500,00 163,19 108,60 41,36 27,32 20,99 23,71 0,00 0,00 41,82
Jihočeský . 367,47 196,10 83,92 54,34 61,64 66,67 0,00 . 91,76
Plzeňský 0,00 224,36 232,32 109,77 56,94 64,41 68,57 0,00 . 103,17
Karlovarský . 471,54 340,00 176,76 133,50 136,36 116,28 142,86 . 199,49
Ústecký 333,33 497,74 363,46 191,61 125,00 131,90 168,95 333,33 0,00 212,96
Liberecký 0,00 219,70 107,30 64,73 34,03 38,01 49,65 0,00 . 60,71
Královéhradecký 250,00 304,05 151,00 62,35 38,40 42,67 49,72 0,00 0,00 68,52
Pardubický 0,00 276,79 133,03 55,19 29,77 39,26 27,03 0,00 . 57,92
Vysočina 0,00 261,90 88,06 41,18 23,03 27,36 47,30 0,00 . 42,96
Jihomoravský 0,00 170,59 74,63 26,81 19,63 13,55 14,08 0,00 . 28,33
Olomoucký . 264,52 175,61 67,03 43,99 44,09 82,90 0,00 0,00 74,94
Zlínský 0,00 134,15 53,67 12,16 9,25 8,26 6,25 0,00 . 16,00
Moravskoslezský 285,71 320,51 213,73 78,73 52,93 60,41 64,62 0,00 0,00 97,02
Česká republika 58,14 305,93 174,85 68,49 40,25 41,76 47,79 23,62 0,00 72,12

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)