2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hl.m.Praha 4 234 2 295 14 028 11 295 7 282 744
Středočeský 4 027 1 899 11 477 8 603 5 138 842
Jihočeský 1 979 981 5 656 4 253 2 632 416
Plzeňský 1 755 913 4 918 3 596 2 107 405
Karlovarský 657 331 1 961 1 505 938 158
Ústecký 2 121 983 6 534 4 831 3 008 606
Liberecký 1 452 805 3 924 3 021 1 732 332
Královéhradecký 1 500 840 4 724 3 790 2 407 341
Pardubický 1 251 667 4 503 3 613 2 419 253
Vysočina 1 515 808 4 855 3 941 2 746 197
Jihomoravský 3 628 1 885 10 657 8 370 5 195 674
Olomoucký 1 612 718 5 207 3 873 2 465 336
Zlínský 1 676 866 5 414 4 264 2 768 189
Moravskoslezský 3 005 1 466 9 582 7 460 4 823 705
Česká republika 30 412 15 457 93 440 72 415 45 660 6 198
Podíl (v %)
Kraj Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Hl.m.Praha 27,6 % 14,9 % 91,3 % 73,5 % 47,4 % 4,8 %
Středočeský 19,4 % 9,1 % 55,3 % 41,4 % 24,7 % 4,1 %
Jihočeský 29,3 % 14,5 % 83,7 % 62,9 % 38,9 % 6,2 %
Plzeňský 28,7 % 14,9 % 80,4 % 58,8 % 34,4 % 6,6 %
Karlovarský 25,6 % 12,9 % 76,5 % 58,7 % 36,6 % 6,2 %
Ústecký 26,6 % 12,3 % 81,9 % 60,6 % 37,7 % 7,6 %
Liberecký 29,0 % 16,1 % 78,3 % 60,3 % 34,6 % 6,6 %
Královéhradecký 28,1 % 15,8 % 88,6 % 71,1 % 45,1 % 6,4 %
Pardubický 22,5 % 12,0 % 81,1 % 65,0 % 43,5 % 4,6 %
Vysočina 27,3 % 14,6 % 87,5 % 71,0 % 49,5 % 3,6 %
Jihomoravský 29,0 % 15,1 % 85,2 % 66,9 % 41,5 % 5,4 %
Olomoucký 23,9 % 10,6 % 77,2 % 57,4 % 36,5 % 5,0 %
Zlínský 29,9 % 15,5 % 96,6 % 76,1 % 49,4 % 3,4 %
Moravskoslezský 27,7 % 13,5 % 88,3 % 68,8 % 44,5 % 6,5 %
Česká republika 26,1 % 13,2 % 80,1 % 62,1 % 39,1 % 5,3 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)