2.7.20 Podíl kojených novorozenců podle celkové délky kojení

Absolutně
Okres Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Havlíčkův Brod 205 127 784 694 536 21
Jihlava 251 141 1 175 1 015 765 39
Pelhřimov 203 103 566 457 319 42
Třebíč 472 237 1 063 781 452 47
Žďár nad Sázavou 384 200 1 267 994 674 48
Kraj Vysočina 1 515 808 4 855 3 941 2 746 197
Podíl (v %)
Okres Výlučně kojení Celkem kojení (výlučně i s dokrmem) Nekojení
6 týdnů 3 měsíce 6 týdnů 3 měsíce 6 měsíců
Havlíčkův Brod 22,0 % 13,6 % 84,0 % 74,4 % 57,4 % 2,3 %
Jihlava 18,3 % 10,3 % 85,7 % 74,0 % 55,8 % 2,8 %
Pelhřimov 29,9 % 15,2 % 83,5 % 67,4 % 47,1 % 6,2 %
Třebíč 36,1 % 18,1 % 81,2 % 59,7 % 34,5 % 3,6 %
Žďár nad Sázavou 30,5 % 15,9 % 100,8 % 79,1 % 53,6 % 3,8 %
Kraj Vysočina 27,3 % 14,6 % 87,5 % 71,0 % 49,5 % 3,6 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)