2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
Muži Havlíčkův Brod 5 10,7
Jihlava 10 17,9
Pelhřimov 10 27,9
Třebíč 16 29
Žďár nad Sázavou 7 11,9
Celkem 48 19
Ženy Havlíčkův Brod 14 29,4
Jihlava 22 38,7
Pelhřimov 4 11,1
Třebíč 24 42,7
Žďár nad Sázavou 18 30,4
Celkem 82 32
Celkem Havlíčkův Brod 19 20,1
Jihlava 32 28,4
Pelhřimov 14 19,4
Třebíč 40 35,9
Žďár nad Sázavou 25 21,2
Celkem 130 25,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)