2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
Muži Havlíčkův Brod 15 31,9
Jihlava 9 16,1
Pelhřimov 4 11,2
Třebíč 14 25,3
Žďár nad Sázavou 7 11,9
Celkem 49 19,4
Ženy Havlíčkův Brod 16 33,6
Jihlava 19 33,4
Pelhřimov 6 16,5
Třebíč 17 30,1
Žďár nad Sázavou 3 5,1
Celkem 61 23,8
Celkem Havlíčkův Brod 31 30
Jihlava 28 30,2
Pelhřimov 10 10,9
Třebíč 31 26,9
Žďár nad Sázavou 10 9
Celkem 110 21,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)