2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
Muži Havlíčkův Brod 10 21,2
Jihlava 13 23,3
Pelhřimov 8 22,4
Třebíč 11 19,8
Žďár nad Sázavou 8 13,6
Celkem 50 19,8
Ženy Havlíčkův Brod 13 27,3
Jihlava 22 38,8
Pelhřimov 5 13,8
Třebíč 12 21,2
Žďár nad Sázavou 10 16,8
Celkem 62 24,2
Celkem Havlíčkův Brod 23 22,2
Jihlava 35 37,9
Pelhřimov 13 14,2
Třebíč 23 19,9
Žďár nad Sázavou 18 16,2
Celkem 112 22

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)