2.7.1 Počet případů hospitalizace v důsledku pokusu o sebevraždu

Pohlaví Okres Absolutní počet Počet na 100 000 obyvatel
Muži Havlíčkův Brod 7 14,9
Jihlava 22 39,5
Pelhřimov 5 14
Třebíč 8 14,4
Žďár nad Sázavou 4 6,8
Celkem 46 18,2
Ženy Havlíčkův Brod 17 35,6
Jihlava 19 33,6
Pelhřimov 11 30,2
Třebíč 22 38,9
Žďár nad Sázavou 9 15,1
Celkem 78 30,4
Celkem Havlíčkův Brod 24 23,2
Jihlava 41 44,4
Pelhřimov 16 17,4
Třebíč 30 26
Žďár nad Sázavou 13 11,7
Celkem 124 24,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)