2.7.18 Konzumace ovoce

Kraj Pohlaví
muži ženy celkem
Hlavní město Praha 30,4 % (N = 225) 56,9 % (N = 343) 45,3 % (N = 568)
Středočeský 37,8 % (N = 344) 60,0 % (N = 493) 49,3 % (N = 837)
Jihočeský 42,7 % (N = 204) 55,2 % (N = 276) 49,2 % (N = 480)
Plzeňský 38,9 % (N = 214) 59,8 % (N = 247) 48,8 % (N = 461)
Karlovarský 35,8 % (N = 130) 53,3 % (N = 162) 44,6 % (N = 292)
Ústecký 27,7 % (N = 137) 39,9 % (N = 236) 34,6 % (N = 373)
Liberecký 26,7 % (N = 133) 51,0 % (N = 229) 40,1 % (N = 362)
Královéhradecký 38,4 % (N = 136) 59,8 % (N = 214) 50,1 % (N = 350)
Pardubický 32,5 % (N = 182) 53,8 % (N = 251) 43,3 % (N = 433)
Vysočina 38,9 % (N = 205) 60,5 % (N = 235) 49,8 % (N = 440)
Jihomoravský 43,6 % (N = 224) 59,3 % (N = 287) 51,5 % (N = 511)
Olomoucký 27,0 % (N = 140) 49,1 % (N = 231) 38,6 % (N = 371)
Zlínský 45,2 % (N = 188) 72,7 % (N = 213) 57,3 % (N = 401)
Moravskoslezský 41,2 % (N = 314) 55,3 % (N = 419) 48,2 % (N = 733)
Česká republika 36,9 % (N = 2776) 56,0 % (N = 3836) 46,8 % (N = 6612)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)