2.7.4 Dlouhodobé zdravotní omezení v běžných činnostech

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 15,9 % (N=5) 15,0 % (N=14) 20,5 % (N=37) 23,4 % (N=35) 30,7 % (N=42) 45,0 % (N=37) 60,3 % (N=39) 31,6 % (N=209)
Ženy 9,4 % (N=15) 14,3 % (N=21) 19,7 % (N=60) 13,1 % (N=59) 26,3 % (N=64) 52,0 % (N=69) 53,2 % (N=57) 28,9 % (N=345)
Celkem 11,4 % (N=20) 14,6 % (N=35) 20,0 % (N=97) 17,0 % (N=94) 28,0 % (N=106) 49,5 % (N=106) 55,9 % (N=96) 29,9 % (N=554)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)