2.7.3 Chronická nemocnost

Pohlaví Věková skupina
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ celkem
Muži 15,9 % (N=5) 21,6 % (N=14) 40,8 % (N=37) 35,3 % (N=35) 56,0 % (N=42) 78,1 % (N=37) 71,9 % (N=39) 49,8 % (N=209)
Ženy 7,3 % (N=15) 14,3 % (N=21) 28,1 % (N=60) 29,9 % (N=59) 53,2 % (N=64) 71,4 % (N=69) 67,2 % (N=57) 43,2 % (N=345)
Celkem 10,0 % (N=20) 17,3 % (N=35) 33,1 % (N=97) 31,9 % (N=94) 54,4 % (N=106) 73,7 % (N=106) 69,0 % (N=96) 45,7 % (N=554)

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)