2.7.17 Celoživotní prevalence užití nelegálních drog v populaci

Typ drogy Celkem z toho Věková skupina
muži ženy 15–24 let 25–34 let 35–44 let 45–54 let 55–64 let
Marihuana nebo hašiš 27,9 34,9 21,2 42,8 48,3 29,7 12,4 6,7
Extáze 3,6 5 2,2 4,8 9,1 3,3 0,3 0,2
Pervitin nebo amfetaminy 2,5 3,4 1,7 3,1 5,6 2,9 0,5 0,2
Kokain 2,3 3,8 0,9 2,5 4,7 2,9 0,8 0,5
Heroin 0,6 1,2 0 0,3 1,1 1,1 0 0,2
LSD 2,8 4,4 1,2 4,8 5,8 3,1 0,3 0
Halucinogenní houby 5,3 7,7 2,9 10 10,2 4,5 1,8 0,2
Nové rostlinné drogy 0,7 0,9 0,6 1,7 1,6 0 0,5 0
Nové syntetické drogy 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9 0,4 0 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)