2.7.17 Celoživotní prevalence užití nelegálních drog v populaci

Typ drogy Věková skupina 15-64 let Tzv. mladí dospělí
Muži (n=1385) Ženy (n=1490) Celkem (n=2875) 15-34 let (n=1017)
Konopné látky 34,6 19,1 26,6 43,8
Extáze 10 4,4 7,1 14,3
Pervitin 4,5 1,5 3 5,9
Kokain 2,2 0,6 1,4 2,4
Heroin 1,2 0,3 0,7 1,3
LSD 3,3 1,1 2,1 3,6
Halucinogenní houby 8 3 5,4 10,3
Těkavé látky 6,1 1,8 3,9 4,7
Nové psychoaktivní látky 0,9 0,4 0,7 1,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)