2.7.25 Časování prvních návštěv v rámci prenatální péče u těhotných žen

Absolutně
Okres neudáno 1.–12. týden 13.–22. týden 23. týden a více Celkem
Havlíčkův Brod 45 326 544 11 926
Jihlava 15 745 389 10 1 159
Pelhřimov 6 513 186 3 708
Třebíč 72 916 114 9 1 111
Žďár nad Sázavou 105 821 253 9 1 188
Kraj Vysočina 243 3 323 1 490 42 5 098
Podíl (v %)
Okres neudáno 1.–12. týden 13.–22. týden 23. týden a více celkem
Havlíčkův Brod 4,9 % 35,2 % 58,7 % 1,2 % 100,0 %
Jihlava 1,3 % 64,3 % 33,6 % 0,9 % 100,0 %
Pelhřimov 0,8 % 72,5 % 26,3 % 0,4 % 100,0 %
Třebíč 6,5 % 82,4 % 10,3 % 0,8 % 100,0 %
Žďár nad Sázavou 8,8 % 69,1 % 21,3 % 0,8 % 100,0 %
Kraj Vysočina 4,8 % 65,2 % 29,2 % 0,8 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)