2.3.1 Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění

Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění
Druh léčby DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13)
0-14 let 15-19 let 20 let a více
jen dietou 0 0 0 2 851 54
PAD - deriváty sulfonylmočoviny 0 0 109 7 179 53
PAD - metformin 0 0 196 18 624 126
PAD - glinidy 0 0 0 509 0
PAD - glitazony 0 0 0 467 0
PAD - akarbóza 0 0 3 90 0
PAD - inhibitory DPP-IV 0 0 1 3 242 0
inkretinová mimetika 0 0 1 601 0
inzulin - konvenčně 0 0 58 2 452 48
inzulin - intenzifikovaně 17 14 1 641 3 600 91
inzulin - pumpou 7 6 25 2 0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)