2.3.2 Léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení

Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění, muži
Kraj sídla zdravotnického zařízení DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13) Celkem
0-14 let 15-19 let 20 let a více
Havlíčkův Brod 0 0 62 3 113 81 3 256
Jihlava 0 1 343 2 266 34 2 644
Pelhřimov 0 0 185 2 865 49 3 099
Třebíč 0 0 290 2 725 23 3 038
Žďár nad Sázavou 13 10 247 4 096 22 4 388
Celkem 13 11 1 127 15 065 209 16 425
Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění, ženy
Kraj sídla zdravotnického zařízení DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13) Celkem
0-14 let 15-19 let 20 let a více
Havlíčkův Brod 0 0 70 3 296 55 3 421
Jihlava 0 0 353 2 338 26 2 717
Pelhřimov 0 0 127 2 700 39 2 866
Třebíč 0 0 136 2 857 18 3 011
Žďár nad Sázavou 11 9 164 4 044 4 4 232
Celkem 11 9 850 15 235 142 16 247
Léčba diabetu mellitu podle typu onemocnění, celkem
Kraj sídla zdravotnického zařízení DM 1. typu (E10) DM 2. typu (E11) Sekundární diabetes (E13) Celkem
0-14 let 15-19 let 20 let a více
Havlíčkův Brod 0 0 132 6 409 136 6 677
Jihlava 0 1 696 4 604 60 5 361
Pelhřimov 0 0 312 5 565 88 5 965
Třebíč 0 0 426 5 582 41 6 049
Žďár nad Sázavou 24 19 411 8 140 26 8 620
Celkem 24 20 1 977 30 300 351 32 672

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)