2.4.4 Výskyt CHOPN (J40–J44, J47)

Úmrtnost
Kraj muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 219 35 202 30,5 421 32,7
Středočeský 252 37,9 167 24,5 419 31,1
Jihočeský 152 48,2 107 33 259 40,5
Plzeňský 138 48,1 75 25,7 213 36,8
Karlovarský 75 51,3 65 43,4 140 47,3
Ústecký 184 45,2 118 28,5 302 36,8
Liberecký 77 35,5 70 31,2 147 33,3
Královéhradecký 108 39,8 58 20,7 166 30,1
Pardubický 95 37,1 49 18,7 144 27,8
Vysočina 113 44,7 70 27,3 183 36
Jihomoravský 217 37,5 130 21,6 347 29,4
Olomoucký 95 30,7 66 20,4 161 25,4
Zlínský 104 36,4 79 26,6 183 31,4
Moravskoslezský 253 42,7 134 21,8 387 32,1
Celkem ČR 2 082 40 1 390 25,8 3 472 32,8
Prevalence
muži ženy celkem
absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel
Hl.m.Praha 21 591 34,5 18 200 27,5 39 791 30,9
Středočeský 16 156 24,3 11 851 17,4 28 007 20,8
Jihočeský 5 233 16,6 3 801 11,7 9 034 14,1
Plzeňský 6 417 22,4 4 345 14,9 10 762 18,6
Karlovarský 1 872 12,8 1 704 11,4 3 576 12,1
Ústecký 7 740 19 7 292 17,6 15 032 18,3
Liberecký 2 645 12,2 2 008 9 4 653 10,6
Královéhradecký 5 878 21,7 5 451 19,5 11 329 20,6
Pardubický 7 211 28,2 3 282 12,6 10 493 20,3
Vysočina 6 172 24,4 4 383 17,1 10 555 20,8
Jihomoravský 12 547 21,7 8 889 14,8 21 436 18,2
Olomoucký 10 319 33,3 6 206 19,2 16 525 26,1
Zlínský 6 723 23,5 5 412 18,2 12 135 20,8
Moravskoslezský 21 672 36,6 13 859 22,5 35 531 29,4
Celkem ČR 132 176 25,4 96 683 18 228 859 21,6
Incidence
muži ženy celkem
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Hl.m.Praha 4 041 64,7 3 321 50,2 7 362 57,2
Středočeský 1 573 23,7 1 079 15,8 2 652 19,7
Jihočeský 511 16,2 346 10,7 857 13,4
Plzeňský 968 33,7 576 19,7 1 544 26,7
Karlovarský 305 20,9 290 19,3 595 20,1
Ústecký 675 16,6 539 13 1 214 14,8
Liberecký 322 14,9 217 9,7 539 12,2
Královéhradecký 352 13 264 9,4 616 11,2
Pardubický 649 25,4 418 16 1 067 20,6
Vysočina 536 21,2 406 15,9 942 18,5
Jihomoravský 656 11,3 573 9,5 1 229 10,4
Olomoucký 337 10,9 182 5,6 519 8,2
Zlínský 584 20,4 378 12,7 962 16,5
Moravskoslezský 1 519 25,7 1 089 17,7 2 608 21,6
Celkem ČR 13 028 25 9 678 18 22 706 21,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)