2.4.3 Výskyt astmatu (J45–J46)

Úmrtnost
Kraj muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 8 1,3 9 1,4 17 1,3
Středočeský 6 0,9 13 1,9 19 1,4
Jihočeský 0 0 2 0,6 2 0,3
Plzeňský 4 1,4 8 2,7 12 2,1
Karlovarský 4 2,7 3 2 7 2,4
Ústecký 3 0,7 6 1,5 9 1,1
Liberecký 3 1,4 4 1,8 7 1,6
Královéhradecký 0 0 6 2,1 6 1,1
Pardubický 2 0,8 5 1,9 7 1,4
Vysočina 2 0,8 7 2,7 9 1,8
Jihomoravský 6 1 3 0,5 9 0,8
Olomoucký 3 1 3 0,9 6 0,9
Zlínský 1 0,4 5 1,7 6 1
Moravskoslezský 8 1,4 18 2,9 26 2,2
Celkem ČR 50 1 92 1,7 142 1,3
Prevalence
muži ženy celkem
absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel absolutně na 1 000 obyvatel
Hl.m.Praha 18 283 29,3 23 645 35,7 41 928 32,6
Středočeský 13 027 19,6 15 795 23,2 28 822 21,4
Jihočeský 3 644 11,6 4 618 14,3 8 262 12,9
Plzeňský 5 062 17,6 5 860 20 10 922 18,9
Karlovarský 1 584 10,8 2 387 15,9 3 971 13,4
Ústecký 5 346 13,1 9 237 22,3 14 583 17,8
Liberecký 1 445 6,7 2 119 9,5 3 564 8,1
Královéhradecký 3 074 11,3 4 312 15,4 7 386 13,4
Pardubický 5 507 21,5 5 823 22,3 11 330 21,9
Vysočina 4 069 16,1 4 873 19 8 942 17,6
Jihomoravský 5 033 8,7 6 778 11,3 11 811 10
Olomoucký 1 143 3,7 1 517 4,7 2 660 4,2
Zlínský 4 879 17,1 7 129 24 12 008 20,6
Moravskoslezský 11 904 20,1 14 733 23,9 26 637 22,1
Celkem ČR 84 000 16,1 108 826 20,2 192 826 18,2
Incidence
muži ženy celkem
absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel absolutně na 10 000 obyvatel
Hl.m.Praha 4 039 64,6 4 798 72,5 8 837 68,7
Středočeský 1 185 17,8 1 386 20,3 2 571 19,1
Jihočeský 519 16,5 548 16,9 1 067 16,7
Plzeňský 447 15,6 571 19,5 1 018 17,6
Karlovarský 235 16,1 266 17,7 501 16,9
Ústecký 549 13,5 811 19,6 1 360 16,6
Liberecký 146 6,7 232 10,4 378 8,6
Královéhradecký 264 9,7 331 11,8 595 10,8
Pardubický 365 14,3 395 15,1 760 14,7
Vysočina 497 19,7 720 28,1 1 217 23,9
Jihomoravský 387 6,7 470 7,8 857 7,3
Olomoucký 74 2,4 88 2,7 162 2,6
Zlínský 489 17,1 632 21,3 1 121 19,2
Moravskoslezský 1 040 17,6 1 283 20,8 2 323 19,2
Celkem ČR 10 236 19,7 12 531 23,3 22 767 21,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)