2.4.2 Mozková mrtvice

Výskyt mozkové mrtvice (I60–I64) – incidence

Výskyt mozkové mrtvice (I60–I64) – prevalence

Výskyt mozkové mrtvice (I60–I64) – úmrtnost