2.4.2 Mozková mrtvice

Úmrtnost
Kraj muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 278 44,5 367 55,5 645 50,1
Středočeský 343 51,6 443 65 786 58,4
Jihočeský 127 40,3 198 61,1 325 50,8
Plzeňský 166 57,9 207 70,8 373 64,4
Karlovarský 82 56,1 74 49,4 156 52,7
Ústecký 194 47,6 244 59 438 53,4
Liberecký 122 56,3 138 61,6 260 59
Královéhradecký 155 57,2 196 70,1 351 63,7
Pardubický 112 43,8 142 54,3 254 49,1
Vysočina 114 45,1 177 69,1 291 57,2
Jihomoravský 240 41,5 336 55,8 576 48,8
Olomoucký 182 58,8 221 68,3 403 63,7
Zlínský 140 49 205 68,9 345 59,2
Moravskoslezský 302 51 412 66,9 714 59,1
Celkem ČR 2 557 49,1 3 360 62,4 5 917 55,9
Prevalence
muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 1 317 210,7 1 387 209,7 2 704 210,2
Středočeský 1 589 239,2 1 555 228,2 3 144 233,6
Jihočeský 765 242,6 755 233,2 1 520 237,8
Plzeňský 742 258,6 739 252,8 1 481 255,7
Karlovarský 425 290,6 412 274,9 837 282,7
Ústecký 1 283 315,1 1 243 300,4 2 526 307,7
Liberecký 736 339,4 680 303,4 1 416 321,1
Královéhradecký 743 274 694 248,1 1 437 260,9
Pardubický 708 276,7 659 252,2 1 367 264,3
Vysočina 744 294,6 700 273,3 1 444 283,9
Jihomoravský 1 546 267,1 1 564 259,9 3 110 263,5
Olomoucký 890 287,3 921 284,8 1 811 286
Zlínský 893 312,6 955 321,1 1 848 317
Moravskoslezský 1 980 334,5 2 015 327,4 3 995 330,9
Celkem ČR 14 449 277,5 14 292 265,6 28 742 271,4
Incidence
muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 1 370 219,2 1 438 217,4 2 808 218,3
Středočeský 1 647 247,9 1 621 237,9 3 268 242,8
Jihočeský 780 247,3 780 240,9 1 560 244,1
Plzeňský 766 267 761 260,4 1 527 263,6
Karlovarský 444 303,6 426 284,2 870 293,8
Ústecký 1 333 327,4 1 294 312,7 2 627 320
Liberecký 756 348,7 691 308,3 1 447 328,2
Královéhradecký 763 281,4 727 259,9 1 490 270,5
Pardubický 732 286,1 672 257,1 1 404 271,4
Vysočina 767 303,7 742 289,7 1 509 296,7
Jihomoravský 1 612 278,5 1 615 268,4 3 227 273,4
Olomoucký 917 296 958 296,2 1 875 296,1
Zlínský 930 325,6 984 330,9 1 914 328,3
Moravskoslezský 2 052 346,6 2 088 339,3 4 140 342,9
Celkem ČR 15 027 288,6 14 862 276,1 29 890 282,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)