2.4.2 Mozková mrtvice

Úmrtnost
Kraj muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 272 44,4 413 63,5 685 54,3
Středočeský 375 57,5 529 79,1 904 68,4
Jihočeský 172 54,8 270 83,5 442 69,4
Plzeňský 199 69,8 257 88,4 456 79,2
Karlovarský 73 49,5 74 49 147 49,2
Ústecký 270 66,2 336 80,9 606 73,6
Liberecký 112 51,9 165 73,8 277 63,1
Královéhradecký 169 62,4 240 85,6 409 74,2
Pardubický 123 48,2 189 72,4 312 60,4
Vysočina 123 48,6 173 67,4 296 58,1
Jihomoravský 238 41,4 358 59,8 596 50,8
Olomoucký 183 59 254 78,2 437 68,8
Zlínský 167 58,3 216 72,3 383 65,5
Moravskoslezský 320 53,8 446 71,9 766 63
Celkem ČR 2 796 54 3 920 73,1 6 716 63,7
Prevalence
muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 1 419 231,8 1 564 240,5 2 984 236,4
Středočeský 1 722 264,1 1 818 271,8 3 540 268
Jihočeský 872 277,6 953 294,9 1 825 286,4
Plzeňský 811 284,5 820 282,2 1 631 283,3
Karlovarský 432 293 394 260,8 826 276,7
Ústecký 1 360 333,2 1 269 305,6 2 629 319,3
Liberecký 835 387,2 795 355,7 1 630 371,2
Královéhradecký 776 286,3 801 285,8 1 577 286,1
Pardubický 772 302,6 789 302,2 1 561 302,4
Vysočina 699 276,3 724 282,2 1 423 279,3
Jihomoravský 1 648 286,8 1 763 294,4 3 411 290,7
Olomoucký 1 134 365,3 1 067 328,6 2 201 346,6
Zlínský 1 002 350,1 1 071 358,7 2 073 354,5
Moravskoslezský 2 058 345,7 2 095 337,9 4 153 341,8
Celkem ČR 15 593 301 15 931 297,1 31 525 299
Incidence
muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 1 468 239,8 1 626 250 3 095 245,1
Středočeský 1 790 274,6 1 882 281,4 3 672 278
Jihočeský 896 285,2 980 303,2 1 876 294,4
Plzeňský 840 294,7 848 291,8 1 688 293,2
Karlovarský 448 303,9 411 272 859 287,8
Ústecký 1 424 348,9 1 318 317,4 2 742 333
Liberecký 861 399,3 821 367,3 1 682 383
Královéhradecký 809 298,5 829 295,8 1 638 297,1
Pardubický 800 313,5 814 311,8 1 614 312,6
Vysočina 724 286,2 755 294,3 1 479 290,3
Jihomoravský 1 702 296,1 1 828 305,3 3 530 300,8
Olomoucký 1 180 380,1 1 109 341,6 2 289 360,4
Zlínský 1 039 363 1 129 378,1 2 168 370,7
Moravskoslezský 2 142 359,8 2 177 351,2 4 319 355,4
Celkem ČR 16 254 313,8 16 589 309,3 32 844 311,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)