2.4.2 Mozková mrtvice

Úmrtnost
Kraj muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 282 46,5 401 62,2 683 54,6
Středočeský 344 53,2 525 79,2 869 66,4
Jihočeský 172 54,8 222 68,7 394 61,9
Plzeňský 163 57,4 228 78,6 391 68,1
Karlovarský 67 45,3 67 44,1 134 44,7
Ústecký 241 59 349 83,8 590 71,5
Liberecký 98 45,5 140 62,6 238 54,2
Královéhradecký 174 64,2 255 90,9 429 77,8
Pardubický 138 54,1 150 57,4 288 55,8
Vysočina 127 50,2 164 63,9 291 57,1
Jihomoravský 262 45,7 325 54,4 587 50,1
Olomoucký 194 62,4 230 70,7 424 66,7
Zlínský 163 56,9 230 76,9 393 67,1
Moravskoslezský 327 54,7 481 77,3 808 66,2
Celkem ČR 2 752 53,2 3 767 70,3 6 519 61,9
Prevalence
muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 1 482 244,4 1 601 248,4 3 083 246,4
Středočeský 1 836 284,2 1 875 282,8 3 713 283,6
Jihočeský 979 311,9 923 285,7 1 902 298,6
Plzeňský 864 304,2 863 297,6 1 727 300,9
Karlovarský 452 305,3 373 245,7 825 275,1
Ústecký 1 406 344,2 1 332 319,9 2 738 332
Liberecký 873 405,5 821 367,3 1 694 386
Královéhradecký 792 292,1 810 288,7 1 602 290,4
Pardubický 771 302,5 788 301,6 1 559 302,1
Vysočina 765 302,1 756 294,4 1 521 298,2
Jihomoravský 1 629 284,3 1 699 284,2 3 328 284,3
Olomoucký 1 074 345,5 1 073 329,9 2 147 337,5
Zlínský 872 304,2 949 317,2 1 821 310,8
Moravskoslezský 2 000 334,8 2 144 344,5 4 144 339,7
Celkem ČR 15 829 306,2 15 991 298,6 31 823 302,4
Incidence
muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 1 545 254,8 1 658 257,2 3 203 256
Středočeský 1 912 295,9 1 956 295 3 870 295,6
Jihočeský 1 008 321,2 955 295,6 1 963 308,2
Plzeňský 894 314,8 898 309,7 1 792 312,2
Karlovarský 468 316,1 383 252,2 851 283,8
Ústecký 1 469 359,7 1 381 331,7 2 850 345,5
Liberecký 891 413,8 838 374,9 1 729 394
Královéhradecký 823 303,6 843 300,4 1 666 302
Pardubický 799 313,5 806 308,5 1 605 311
Vysočina 794 313,6 778 303 1 572 308,2
Jihomoravský 1 675 292,4 1 762 294,8 3 437 293,6
Olomoucký 1 120 360,3 1 118 343,7 2 238 351,8
Zlínský 899 313,7 993 331,9 1 892 323
Moravskoslezský 2 067 346 2 227 357,8 4 294 352
Celkem ČR 16 477 318,8 16 639 310,7 33 119 314,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)