2.4.2 Mozková mrtvice

Úmrtnost
Kraj muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 303 50,2 421 65,7 724 58,2
Středočeský 386 60,3 586 89,2 972 74,9
Jihočeský 186 59,3 243 75,3 429 67,4
Plzeňský 176 62,1 249 86 425 74,2
Karlovarský 70 47,2 86 56,4 156 51,8
Ústecký 261 63,9 379 90,8 640 77,5
Liberecký 115 53,5 153 68,5 268 61,1
Královéhradecký 194 71,5 283 100,8 477 86,4
Pardubický 132 51,8 179 68,6 311 60,3
Vysočina 144 56,8 176 68,4 320 62,7
Jihomoravský 267 46,7 339 56,8 606 51,9
Olomoucký 202 64,9 254 78 456 71,6
Zlínský 200 69,7 260 86,7 460 78,4
Moravskoslezský 360 60,1 536 85,8 896 73,2
Celkem ČR 2 996 58 4 144 77,5 7 140 67,9
Prevalence
muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 1 553 257,1 1 720 268,4 3 273 262,9
Středočeský 1 851 289,1 1 959 298,2 3 810 293,7
Jihočeský 981 312,8 963 298,3 1 944 305,4
Plzeňský 898 317 919 317,4 1 817 317,2
Karlovarský 420 283 411 269,4 831 276,1
Ústecký 1 290 315,8 1 289 308,9 2 579 312,3
Liberecký 813 378,2 762 341 1 575 359,2
Královéhradecký 761 280,5 835 297,4 1 596 289,1
Pardubický 781 306,6 814 311,8 1 595 309,2
Vysočina 777 306,7 766 297,9 1 543 302,2
Jihomoravský 1 599 279,6 1 724 288,9 3 323 284,4
Olomoucký 1 010 324,5 1 030 316,5 2 040 320,4
Zlínský 974 339,6 1 063 354,6 2 037 347,3
Moravskoslezský 2 155 359,6 2 306 369,1 4 461 364,5
Celkem ČR 15 895 307,9 16 537 309,2 32 432 308,6
Incidence
muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 1 618 267,9 1 783 278,3 3 401 273,2
Středočeský 1 919 299,7 2 044 311,1 3 963 305,5
Jihočeský 1 006 320,8 999 309,5 2 005 315
Plzeňský 934 329,7 964 332,9 1 898 331,3
Karlovarský 443 298,5 424 277,9 867 288
Ústecký 1 342 328,5 1 345 322,3 2 687 325,4
Liberecký 844 392,6 789 353,1 1 633 372,4
Královéhradecký 783 288,6 865 308,1 1 648 298,5
Pardubický 800 314,1 849 325,2 1 649 319,7
Vysočina 812 320,5 790 307,2 1 602 313,8
Jihomoravský 1 648 288,2 1 778 298 3 426 293,2
Olomoucký 1 038 333,5 1 078 331,2 2 116 332,4
Zlínský 1 011 352,5 1 117 372,6 2 128 362,8
Moravskoslezský 2 248 375,1 2 410 385,8 4 658 380,6
Celkem ČR 16 560 320,8 17 280 323 33 840 322

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)