2.4.2 Mozková mrtvice

Úmrtnost
Kraj muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 290 47 369 56,3 659 51,8
Středočeský 367 55,8 480 71,1 847 63,5
Jihočeský 154 48,9 220 68 374 58,6
Plzeňský 183 63,9 228 78,2 411 71,2
Karlovarský 75 51,1 74 49,2 149 50,1
Ústecký 222 54,4 271 65,4 493 60
Liberecký 94 43,5 155 69,2 249 56,6
Královéhradecký 149 55 206 73,6 355 64,4
Pardubický 133 52,1 167 64 300 58,1
Vysočina 112 44,3 161 62,8 273 53,6
Jihomoravský 247 42,8 328 54,6 575 48,9
Olomoucký 164 52,9 242 74,7 406 64
Zlínský 154 53,8 210 70,4 364 62,3
Moravskoslezský 322 54,2 406 65,7 728 60,1
Celkem ČR 2 666 51,3 3 517 65,5 6 183 58,5
Prevalence
muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 1 396 226,1 1 484 226,4 2 880 226,3
Středočeský 1 811 275,2 1 658 245,6 3 469 260,2
Jihočeský 878 278,9 924 285,6 1 802 282,3
Plzeňský 789 275,7 833 285,8 1 622 280,8
Karlovarský 442 301,1 403 267,8 845 284,2
Ústecký 1 302 319,3 1 284 309,8 2 586 314,5
Liberecký 725 335,3 745 332,6 1 470 334
Královéhradecký 770 284 753 268,9 1 523 276,3
Pardubický 730 285,7 732 280,4 1 462 283
Vysočina 701 277,3 762 297,2 1 463 287,3
Jihomoravský 1 698 294,5 1 644 273,9 3 342 283,9
Olomoucký 950 306,4 1 019 314,4 1 969 310,5
Zlínský 940 328,6 1 068 358,2 2 008 343,7
Moravskoslezský 1 974 332,5 2 058 333,1 4 032 332,8
Celkem ČR 15 139 291,5 15 375 286,2 30 514 288,8
Incidence
muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 1 447 234,4 1 534 234,1 2 981 234,2
Středočeský 1 884 286,3 1 739 257,6 3 623 271,7
Jihočeský 909 288,7 959 296,5 1 868 292,6
Plzeňský 820 286,5 869 298,2 1 689 292,4
Karlovarský 459 312,7 417 277,1 876 294,6
Ústecký 1 358 333 1 342 323,8 2 700 328,3
Liberecký 741 342,7 766 342 1 507 342,4
Královéhradecký 810 298,8 770 274,9 1 580 286,7
Pardubický 749 293,2 768 294,2 1 517 293,7
Vysočina 721 285,2 795 310,1 1 516 297,7
Jihomoravský 1 753 304 1 722 286,8 3 475 295,2
Olomoucký 986 318,1 1 062 327,7 2 048 323
Zlínský 963 336,7 1 121 376 2 084 356,8
Moravskoslezský 2 049 345,1 2 130 344,8 4 179 345
Celkem ČR 15 766 303,6 16 048 298,7 31 814 301,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)