2.4.1 Akutní infarkt myokardu (AIM)

Úmrtnost
Kraj muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 229 36,6 196 29,6 425 33
Středočeský 345 51,9 224 32,9 569 42,3
Jihočeský 225 71,3 137 42,3 362 56,6
Plzeňský 104 36,2 66 22,6 170 29,3
Karlovarský 114 78 54 36 168 56,7
Ústecký 229 56,2 157 37,9 386 47
Liberecký 149 68,7 102 45,5 251 56,9
Královéhradecký 115 42,4 75 26,8 190 34,5
Pardubický 133 52 100 38,3 233 45
Vysočina 134 53,1 105 41 239 47
Jihomoravský 370 63,9 388 64,5 758 64,2
Olomoucký 111 35,8 103 31,9 214 33,8
Zlínský 142 49,7 115 38,7 257 44,1
Moravskoslezský 273 46,1 212 34,4 485 40,2
Celkem ČR 2 673 51,3 2 034 37,8 4 707 44,4
Prevalence
muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 1 073 171,7 576 87,1 1 649 128,2
Středočeský 1 446 217,7 776 113,9 2 222 165,1
Jihočeský 858 272,1 454 140,2 1 312 205,3
Plzeňský 618 215,4 312 106,7 930 160,6
Karlovarský 403 275,6 233 155,5 636 214,8
Ústecký 1 042 255,9 574 138,7 1 616 196,8
Liberecký 671 309,5 380 169,6 1 051 238,4
Královéhradecký 610 225 279 99,8 889 161,4
Pardubický 596 232,9 297 113,6 893 172,6
Vysočina 602 238,4 365 142,5 967 190,1
Jihomoravský 1 265 218,6 860 142,9 2 126 180,1
Olomoucký 693 223,7 419 129,6 1 112 175,6
Zlínský 603 211,1 374 125,8 977 167,6
Moravskoslezský 1 475 249,2 852 138,4 2 327 192,7
Celkem ČR 11 974 229,9 6 748 125,4 18 723 176,8
Incidence
muži ženy celkem
absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel absolutně na 100 000 obyvatel
Hl.m.Praha 1 094 175 583 88,1 1 677 130,3
Středočeský 1 474 221,9 787 115,5 2 261 168
Jihočeský 873 276,8 459 141,7 1 332 208,4
Plzeňský 627 218,5 315 107,8 942 162,6
Karlovarský 410 280,4 238 158,8 648 218,8
Ústecký 1 063 261,1 588 142,1 1 651 201,1
Liberecký 683 315 387 172,7 1 070 242,7
Královéhradecký 619 228,3 282 100,8 901 163,6
Pardubický 609 238 301 115,2 910 175,9
Vysočina 610 241,6 371 144,8 981 192,9
Jihomoravský 1 281 221,3 871 144,7 2 153 182,4
Olomoucký 709 228,9 434 134,2 1 143 180,5
Zlínský 616 215,7 378 127,1 994 170,5
Moravskoslezský 1 504 254,1 872 141,7 2 376 196,8
Celkem ČR 12 332 236,8 6 901 128,2 19 234 181,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)