9.2.1 Pokrytí screeningem karcinomu prsu (C50) celkemDefinice

Pokrytí screeningem karcinomu prsu je důležitým indikátorem kvality tohoto preventivního programu. Tento indikátor návštěvnosti screeningu je definován jako poměr počtu žen vyšetřených během screeningového intervalu (u screeningu karcinomu prsu 2 roky) a počtu žen v cílové populaci programu.

Datové zdroje

Data zdravotních pojišťoven, ČSÚ

Zařazeno v

Ukazatel je součástí publikace European Guidelines, kterou vydává Evropská komise s Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny. Je součástí mezinárodní sady indikátorů ECHI (ve formě ukazatele z dotazníkového šetření EHIS).

Pohlaví
Region