9.3.4 Živě narození s vrozenou vadou

Živě narození (absolutně)
Okres 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Havlíčkův Brod 65 56 39 34 31 32 30 23 14 30 34 33 44 38 39 30
Jihlava 60 44 35 36 48 33 30 38 17 32 46 39 47 28 49 27
Pelhřimov 21 17 20 19 21 15 17 26 26 26 28 22 23 17 20 30
Třebíč 37 38 31 33 31 38 25 32 18 33 23 20 31 30 30 26
Žďár nad Sázavou 51 45 48 55 45 46 35 39 35 24 34 39 24 30 44 33
Kraj Vysočina 234 200 173 177 176 164 137 158 110 145 165 154 170 144 183 146
Podíl (na 1 000 živě narozených)
Kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Havlíčkův Brod 75,9 71,7 45 40,5 37,3 34,5 32,5 22,3 13,5 30,7 32,9 34,9 45,9 41,4 38,1 32
Jihlava 61,3 46,8 34,6 35,6 46 29,8 25,3 31,7 12,6 24,1 36,5 33,3 38,9 24,2 38,9 20
Pelhřimov 31,7 27 31,1 29,8 32,3 22,3 24,6 38,4 35,7 37,3 40,6 31,9 32 26,2 28,2 42
Třebíč 34,2 35,3 30,5 29,4 29,9 32,8 22,6 27,1 15 28,6 20,7 18,4 28,7 29,1 27,6 23
Žďár nad Sázavou 43,1 39,5 39,5 47,3 35,9 38,3 28,9 30,3 26,3 18,6 26,9 33 20,3 25,7 35 28
Kraj Vysočina 49,1 43,8 36,4 37,1 36,5 32,3 26,8 29,4 19,5 26,6 30,8 30,3 33 29,3 34,3 27

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)