9.3.3 Živě narození podle provedeného novorozeneckého screeningu a gestačního stáří

Živě narození (absolutně)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 3 2 3 2 2 1
(24+0)-(24+6) 0 0 0 0 0 0
(25+0)-(25+6) 2 2 2 2 0 2
(26+0)-(26+6) 2 2 2 3 1 2
(27+0)-(27+6) 1 0 1 2 0 0
(28+0)-(28+6) 5 3 5 6 1 3
(29+0)-(29+6) 6 4 6 7 2 6
(30+0)-(30+6) 9 5 10 10 5 8
(31+0)-(31+6) 15 10 15 15 3 12
(32+0)-(32+6) 13 12 13 12 6 12
(33+0)-(33+6) 26 23 26 29 15 25
(34+0)-(34+6) 47 43 47 47 38 44
(35+0)-(35+6) 81 80 81 84 57 71
(36+0)-(36+6) 107 106 107 108 79 106
(37+0)-(37+6) 219 211 219 220 161 209
(38+0)-(38+6) 641 622 641 644 478 613
(39+0)-(39+6) 1 289 1 246 1 289 1 289 1 003 1 245
(40+0)-(40+6) 1 452 1 412 1 452 1 453 1 137 1 403
(41+0)-(41+6) 909 869 911 911 777 882
(42+0)-(42+6) 176 169 176 176 170 172
(43+0)-(43+6) 9 8 9 9 5 7
(44+0)-(44+6) 0 0 0 0 0 0
(45+0)+ 1 1 1 1 0 1
celkem 5 013 4 830 5 016 5 030 3 940 4 824
screening neproveden 113 296 110 96 1 186 302
novorozenci celkem 5 126 5 126 5 126 5 126 5 126 5 126
Podíl (v %)
gestační stáří PKU kyčle hypotyreóza puls AF UZ ledvin jiný
-(23+6) 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(24+0)-(24+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(25+0)-(25+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(26+0)-(26+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,0 %
(27+0)-(27+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(28+0)-(28+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(29+0)-(29+6) 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,1 %
(30+0)-(30+6) 0,2 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,2 %
(31+0)-(31+6) 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % 0,2 %
(32+0)-(32+6) 0,3 % 0,2 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,2 %
(33+0)-(33+6) 0,5 % 0,4 % 0,5 % 0,6 % 0,3 % 0,5 %
(34+0)-(34+6) 0,9 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 0,7 % 0,9 %
(35+0)-(35+6) 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,6 % 1,1 % 1,4 %
(36+0)-(36+6) 2,1 % 2,1 % 2,1 % 2,1 % 1,5 % 2,1 %
(37+0)-(37+6) 4,3 % 4,1 % 4,3 % 4,3 % 3,1 % 4,1 %
(38+0)-(38+6) 12,5 % 12,1 % 12,5 % 12,6 % 9,3 % 12,0 %
(39+0)-(39+6) 25,1 % 24,3 % 25,1 % 25,1 % 19,6 % 24,3 %
(40+0)-(40+6) 28,3 % 27,5 % 28,3 % 28,3 % 22,2 % 27,4 %
(41+0)-(41+6) 17,7 % 17,0 % 17,8 % 17,8 % 15,2 % 17,2 %
(42+0)-(42+6) 3,4 % 3,3 % 3,4 % 3,4 % 3,3 % 3,4 %
(43+0)-(43+6) 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,1 %
(44+0)-(44+6) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
(45+0)+ 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
celkem 97,8 % 94,2 % 97,9 % 98,1 % 76,9 % 94,1 %
screening neproveden 2,2 % 5,8 % 2,1 % 1,9 % 23,1 % 5,9 %
novorozenci celkem 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)