9.3.1 Screening v I. trimestru těhotenství

Absolutně
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Havlíčkův Brod 0 7 44 119 137 47 14 0 0 368
Jihlava 0 19 116 329 340 133 29 0 0 966
Pelhřimov 0 10 79 199 203 69 18 0 0 578
Třebíč 0 10 133 327 328 156 19 1 0 974
Žďár nad Sázavou 0 13 136 327 310 140 24 1 0 951
Kraj Vysočina 0 59 508 1 302 1 320 545 104 2 0 3 840
Podíl (v %)
Okres 0–14 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50+ Celkem
Havlíčkův Brod . 46,7 % 39,6 % 37,0 % 42,5 % 40,2 % 35,9 % . . 39,7 %
Jihlava 0,0 % 90,5 % 80,6 % 84,6 % 84,8 % 79,2 % 82,9 % . . 83,3 %
Pelhřimov . 52,6 % 83,2 % 85,0 % 80,6 % 80,2 % 81,8 % . . 81,6 %
Třebíč 0,0 % 83,3 % 86,4 % 87,7 % 88,9 % 87,2 % 86,4 % 100,0 % . 87,7 %
Žďár nad Sázavou . 76,5 % 82,4 % 81,1 % 79,3 % 77,3 % 80,0 % 100,0 % . 80,1 %
Kraj Vysočina 0,0 % 70,2 % 75,8 % 75,5 % 76,0 % 74,6 % 70,3 % 100,0 % . 75,3 %

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)