9.3.5 Pozitivní prenatální diagnostika plodu a další vývoj těhotenství

Pozitivní prenatální diagnostika v těhotenství
Vrozené vady Ukončenném UPT Ukončeném samovolným potratem Pokračujícím Další průběh neznámý Celkem
Q00 - Q07, nervové soustavy 0 0 0 0 0
Q10 - Q18, oka, ucha, obličeje a krku 0 0 0 0 0
Q20 -Q28, oběhové soustavy 1 0 10 2 13
Q30 - Q34, dýchací soustavy 0 0 0 0 0
Q35 - Q37, rozštěp rtu a rozštěp patra 0 0 0 0 0
Q38 - Q45, jiné VV trávicí soustavy 0 0 0 0 0
Q50 - Q56, pohlavních orgánů 0 0 0 0 0
Q60 - Q64, močové soustavy 1 0 0 0 1
Q65 - Q79, VV a deformace svalové a kosterní soustavy 4 0 0 0 4
Q80 - Q89, jiné VV 0 0 0 0 0
Q90 - Q99, abnormality chromozomů nezařazené jinde 2 0 1 3 6
Celkem 8 0 11 5 24

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)