7.5.4 Ostatní příčiny a místo úmrtí

Místo úmrtí – muži
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Hlavní město Praha 49 9,4 % 369 70,4 % 4 0,8 % 1 0,2 % 0 0,0 % 16 3,1 % 3 0,6 % 82 15,6 % 524
Středočeský 62 10,3 % 463 76,7 % 1 0,2 % 1 0,2 % 2 0,3 % 13 2,2 % 4 0,7 % 58 9,6 % 604
Jihočeský 42 11,9 % 254 72,0 % 1 0,3 % 0 0,0 % 2 0,6 % 20 5,7 % 2 0,6 % 32 9,1 % 353
Plzeňský 50 16,3 % 216 70,6 % 0 0,0 % 2 0,7 % 0 0,0 % 4 1,3 % 1 0,3 % 33 10,8 % 306
Karlovarský 9 6,0 % 121 80,1 % 0 0,0 % 2 1,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,7 % 18 11,9 % 151
Ústecký 43 10,3 % 300 71,9 % 2 0,5 % 0 0,0 % 3 0,7 % 6 1,4 % 3 0,7 % 60 14,4 % 417
Liberecký 27 12,7 % 141 66,5 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 1,9 % 11 5,2 % 2 0,9 % 27 12,7 % 212
Královéhradecký 24 11,4 % 152 72,4 % 1 0,5 % 2 1,0 % 2 1,0 % 9 4,3 % 1 0,5 % 19 9,0 % 210
Pardubický 23 9,7 % 164 68,9 % 0 0,0 % 2 0,8 % 2 0,8 % 18 7,6 % 4 1,7 % 25 10,5 % 238
Vysočina 23 11,5 % 144 72,0 % 0 0,0 % 3 1,5 % 0 0,0 % 5 2,5 % 3 1,5 % 22 11,0 % 200
Jihomoravský 71 11,5 % 420 67,7 % 5 0,8 % 3 0,5 % 3 0,5 % 15 2,4 % 8 1,3 % 95 15,3 % 620
Olomoucký 47 15,4 % 225 73,5 % 3 1,0 % 0 0,0 % 1 0,3 % 5 1,6 % 6 2,0 % 19 6,2 % 306
Zlínský 58 20,4 % 184 64,6 % 0 0,0 % 1 0,4 % 0 0,0 % 4 1,4 % 6 2,1 % 32 11,2 % 285
Moravskoslezský 132 20,0 % 397 60,2 % 3 0,5 % 6 0,9 % 3 0,5 % 14 2,1 % 26 3,9 % 78 11,8 % 659
ČR celkem 660 13,0 % 3 550 69,8 % 20 0,4 % 23 0,5 % 22 0,4 % 140 2,8 % 70 1,4 % 600 11,8 % 5 085
Místo úmrtí – ženy
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Hlavní město Praha 43 7,0 % 479 77,8 % 6 1,0 % 0 0,0 % 2 0,3 % 28 4,5 % 3 0,5 % 55 8,9 % 616
Středočeský 73 11,9 % 468 76,2 % 2 0,3 % 0 0,0 % 1 0,2 % 30 4,9 % 2 0,3 % 38 6,2 % 614
Jihočeský 56 15,2 % 258 70,1 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 31 8,4 % 0 0,0 % 23 6,3 % 368
Plzeňský 34 10,8 % 222 70,7 % 1 0,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 25 8,0 % 1 0,3 % 31 9,9 % 314
Karlovarský 6 3,7 % 130 80,7 % 0 0,0 % 1 0,6 % 0 0,0 % 4 2,5 % 0 0,0 % 20 12,4 % 161
Ústecký 21 5,0 % 327 78,2 % 1 0,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % 16 3,8 % 0 0,0 % 53 12,7 % 418
Liberecký 23 11,8 % 139 71,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 16 8,2 % 0 0,0 % 17 8,7 % 195
Královéhradecký 25 9,8 % 184 72,4 % 0 0,0 % 0 0,0 % 2 0,8 % 15 5,9 % 0 0,0 % 28 11,0 % 254
Pardubický 33 11,7 % 188 66,9 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 0,4 % 21 7,5 % 1 0,4 % 37 13,2 % 281
Vysočina 22 10,2 % 165 76,4 % 1 0,5 % 0 0,0 % 1 0,5 % 12 5,6 % 2 0,9 % 13 6,0 % 216
Jihomoravský 67 11,0 % 440 72,2 % 2 0,3 % 1 0,2 % 0 0,0 % 18 3,0 % 1 0,2 % 80 13,1 % 609
Olomoucký 31 9,5 % 260 79,5 % 1 0,3 % 1 0,3 % 0 0,0 % 19 5,8 % 1 0,3 % 14 4,3 % 327
Zlínský 35 11,0 % 244 76,5 % 3 0,9 % 0 0,0 % 1 0,3 % 20 6,3 % 2 0,6 % 14 4,4 % 319
Moravskoslezský 67 11,5 % 435 74,6 % 1 0,2 % 0 0,0 % 1 0,2 % 26 4,5 % 4 0,7 % 49 8,4 % 583
ČR celkem 536 10,2 % 3 939 74,7 % 18 0,3 % 3 0,1 % 9 0,2 % 281 5,3 % 17 0,3 % 472 8,9 % 5 275
Místo úmrtí – celkem
Kraj doma ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče ve zdravotnickém zařízení poskytujícím jiné formy zdravotní péče na ulici, veřejném místě při převozu do zdravotnického zařízení v zařízení sociálních služeb jinde nezjištěno celkem
počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % počet podíl v % celkem
Hlavní město Praha 92 8,1 % 848 74,4 % 10 0,9 % 1 0,1 % 2 0,2 % 44 3,9 % 6 0,5 % 137 12,0 % 1 140
Středočeský 135 11,1 % 931 76,4 % 3 0,2 % 1 0,1 % 3 0,2 % 43 3,5 % 6 0,5 % 96 7,9 % 1 218
Jihočeský 98 13,6 % 512 71,0 % 1 0,1 % 0 0,0 % 2 0,3 % 51 7,1 % 2 0,3 % 55 7,6 % 721
Plzeňský 84 13,5 % 438 70,6 % 1 0,2 % 2 0,3 % 0 0,0 % 29 4,7 % 2 0,3 % 64 10,3 % 620
Karlovarský 15 4,8 % 251 80,4 % 0 0,0 % 3 1,0 % 0 0,0 % 4 1,3 % 1 0,3 % 38 12,2 % 312
Ústecký 64 7,7 % 627 75,1 % 3 0,4 % 0 0,0 % 3 0,4 % 22 2,6 % 3 0,4 % 113 13,5 % 835
Liberecký 50 12,3 % 280 68,8 % 0 0,0 % 0 0,0 % 4 1,0 % 27 6,6 % 2 0,5 % 44 10,8 % 407
Královéhradecký 49 10,6 % 336 72,4 % 1 0,2 % 2 0,4 % 4 0,9 % 24 5,2 % 1 0,2 % 47 10,1 % 464
Pardubický 56 10,8 % 352 67,8 % 0 0,0 % 2 0,4 % 3 0,6 % 39 7,5 % 5 1,0 % 62 11,9 % 519
Vysočina 45 10,8 % 309 74,3 % 1 0,2 % 3 0,7 % 1 0,2 % 17 4,1 % 5 1,2 % 35 8,4 % 416
Jihomoravský 138 11,2 % 860 70,0 % 7 0,6 % 4 0,3 % 3 0,2 % 33 2,7 % 9 0,7 % 175 14,2 % 1 229
Olomoucký 78 12,3 % 485 76,6 % 4 0,6 % 1 0,2 % 1 0,2 % 24 3,8 % 7 1,1 % 33 5,2 % 633
Zlínský 93 15,4 % 428 70,9 % 3 0,5 % 1 0,2 % 1 0,2 % 24 4,0 % 8 1,3 % 46 7,6 % 604
Moravskoslezský 199 16,0 % 832 67,0 % 4 0,3 % 6 0,5 % 4 0,3 % 40 3,2 % 30 2,4 % 127 10,2 % 1 242
ČR celkem 1 196 11,5 % 7 489 72,3 % 38 0,4 % 26 0,3 % 31 0,3 % 421 4,1 % 87 0,8 % 1 072 10,3 % 10 360

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)