7.6.5 Úmrtí v důsledku konzumace alkoholu (T51)

Muži
Věková skupina Kraj Česká
Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský republika
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1–4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5–9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10–14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15–19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
25–29 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
30–34 1 1 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 8
35–39 1 1 0 2 0 1 2 1 0 1 0 5 1 2 17
40–44 1 2 2 0 1 2 0 0 0 3 1 1 1 2 16
45–49 5 4 0 1 2 3 0 2 2 1 2 4 4 3 33
50–54 0 1 1 1 0 3 1 1 2 2 1 5 5 7 30
55–59 1 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 3 5 4 20
60–64 1 3 3 1 0 7 1 0 0 0 4 4 4 8 36
65–69 2 3 1 0 0 3 0 0 3 0 1 6 2 0 21
70–74 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 7
75–79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
80–84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85–89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 14 20 8 8 3 22 7 4 7 9 11 31 24 28 196
Ženy
Věková skupina Kraj Česká
Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský republika
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1–4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5–9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10–14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15–19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
25–29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30–34 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35–39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
40–44 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 2 7
45–49 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3
50–54 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 6
55–59 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 1 0 2 9
60–64 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5
65–69 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 4
70–74 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
75–79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
80–84 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
85–89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 6 3 1 4 3 2 3 2 1 0 8 4 4 7 48
Celkem
Věková skupina Kraj Česká
Hlavní město Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský republika
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1–4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5–9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10–14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15–19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20–24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
25–29 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4
30–34 1 1 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 9
35–39 1 1 0 2 0 1 2 1 0 1 2 6 1 2 20
40–44 2 3 2 0 1 3 0 0 0 3 2 1 2 4 23
45–49 6 4 0 1 2 3 0 3 2 1 2 4 4 4 36
50–54 1 1 1 1 2 4 2 1 2 2 1 5 5 8 36
55–59 3 2 1 1 0 1 0 1 0 1 4 4 5 6 29
60–64 2 4 3 2 0 7 1 0 1 0 5 4 4 8 41
65–69 2 3 1 0 0 3 2 0 3 0 1 7 2 1 25
70–74 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 1 0 10
75–79 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5
80–84 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
85–89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90–94 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
95+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celkem 20 23 9 12 6 24 10 6 8 9 19 35 28 35 244

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)