7.6.3 Smrtelná předávkování drogami

Droga Celkem z toho Věková skupina
muži ženy < 15 15–19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 > 64
Opiáty/opioidy 27 17 10 0 0 2 1 4 2 3 3 4 3 0 5
z toho jen opiáty/opioidy 19 13 6 0 0 1 1 3 1 3 2 3 2 0 3
z toho více látek vč. opiátů/opioidů 7 3 4 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 2
- z toho metadon 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jiné drogy než opiáty/opioidy 15 13 2 0 1 0 1 4 2 2 2 1 0 0 2
z toho těkavé látky 3 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
z toho pervitin 10 8 2 0 1 0 1 2 2 1 1 1 0 0 1
Celkem nelegální drogy a těkavé látky 42 30 12 0 1 2 2 8 4 5 5 5 3 0 7
Psychoaktní léky 50 23 27 0 0 1 1 5 2 6 4 8 4 6 13
z toho benzodiazepiny 19 10 9 0 0 1 0 3 1 4 2 2 0 1 5
Celkem 92 53 39 0 1 3 3 13 6 11 9 13 7 6 20

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)